Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số PDF

Chungcuhanoivip.net xin hân hạnh giới thiệu Cuốn sách Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số, do tác giả Nguyễn Hữu Phương, Trần Thu Hà và Trần Minh Sơn viết. Quyển sách này tập trung vào chủ đề Khoa học kỹ thuật. Hãy cùng trang web www.Chungcuhanoivip.net đọc toàn bộ cuốn sách này bằng cách tải file PDF miễn phí nhé!

Quyển sách Fourier Transform Trong Xử Lý Tín Hiệu Số được nhà xuất bản NXB Thanh Niên phân phối 2022 .

Bạn đang xem: Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số PDF

✅ Tác giả ✅ Nguyễn Hữu Phương, Trần Thu Hà, Trần Minh Sơn
✅ Nhà xuất bản ✅ NXB Thanh Niên
✅ Ngày xuất bản

2022.

✅ Số trang

424.

✅ Loại bìa ✅ Bìa Mềm
✅ Trọng lượng

400. gram

✅ Người dịch

Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số PDF

Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số PDF

Tải cuốn sách Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số PDF ngay tại đây.

TẢI TÀI LIỆU PDF NGAY

[Download Ebook] Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số

Hình ảnh trang bìa cuốn sách Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số.

[Download Ebook] Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số là một tài liệu hữu ích về phương pháp biến đổi Fourier trong việc xử lý tín hiệu số, giúp đọc giả hiểu rõ hơn về cách áp dụng phương pháp này vào thực tế.

Đang được cập nhật…

Nội dung sách Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số

Phép biến đổi Fourier trong xử lý tín hiệu số.

Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, chúng ta thường sử dụng ba phương pháp biến đổi tuyến tính: Biến đổi Laplace, biến đổi z và biến đổi Fourier. Biến đổi Laplace được sử dụng để phân tích tín hiệu tương tự (liên tục thời gian), biến đổi z được sử dụng để phân tích tín hiệu số (rời rạc thời gian), trong khi đó biến đổi Fourier được sử dụng cho cả hai loại tín hiệu. Biến đổi Fourier không chỉ linh hoạt mà còn cho phép tính toán hiệu quả, do đó được áp dụng rộng rãi.

Chuỗi Fourier (Fourier Series) ít quan trọng hơn Biến đổi Fourier (Fourier Transform); cả hai được gọi chung là Phân tích Fourier (Fourier Analysis).

Jean Baptiste Joseph Fourier là một nhà toán học và nhà vật lý người Pháp, sinh ngày 21 tháng 3 năm 1768 và qua đời vào ngày 16 tháng 5 năm 1830. Ông đã hoàn thành luận án tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của nhà toán học người Pháp Joseph Lagrange (1736 – 1813).

Chuỗi Fourier phân tích tín hiệu tuần hoàn thành tổng các thành phần sin và cosin, tương đương với các hàm mũ phức có tần số là bội số của tần số căn bản của tín hiệu. Các bội số này được gọi là các hài. Từ các hài, chúng ta có thể tái tạo lại tín hiệu gốc một cách gần đúng. Biến đổi Fourier phân tích tín hiệu thành các thành phần phức khác nhau về độ lớn và pha. Khác biệt là tín hiệu không cần phải tuần hoàn. Vì hầu hết các tín hiệu thực tế không tuần hoàn, nên Biến đổi Fourier quan trọng và được sử dụng phổ biến hơn chuỗi Fourier. Tuy nhiên, cơ sở toán học của nó cũng phức tạp hơn. Tín hiệu biểu thị sự biến thiên của một biên độ theo thời gian, trong khi Biến đổi Fourier biểu thị tần số của tín hiệu. Từ biểu diễn tần số của Biến đổi Fourier, chúng ta có thể tái tạo lại tín hiệu gốc nếu cần. Khi quan sát các biến động vật lý như độ rung của cầu, độ rung của đất, tần số trong cấu trúc là một thông tin hữu ích hơn so với biến thiên theo thời gian. Để làm điều này, chúng ta sử dụng máy phân tích phổ (spectrum analyser).

Có tổng cộng năm Biến đổi Fourier được thể hiện trong tựa sách và được trình bày qua sáu chương tóm tắt như sau.

Chương 1: Chuyển đổi Fourier thời gian liên tục CTFT.

Chuỗi Fourier trong miền thời gian liên tục là một công cụ quan trọng trong xử lý tín hiệu. Biến đổi Fourier trong miền thời gian liên tục, hay CTFT, được sử dụng để phân tích và biểu diễn các tín hiệu liên tục theo tần số. CTFT có những tính chất đặc biệt, giúp chúng ta hiểu và xử lý tín hiệu một cách hiệu quả. Ngoài ra, CTFT cũng được áp dụng để biểu diễn các tín hiệu cơ bản, nhằm giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các tín hiệu này. Đáp ứng tần số của

Chương 2: Biến đổi Fourier thời gian rời rạc DTFT.

Công cụ DTFS trong chuỗi Fourier thời gian rời rạc. DTFT là biến đổi Fourier thời gian rời rạc. Các tính chất của DTFT. DTFT của các tín hiệu cơ bản. Đáp ứng tần số của hệ thống thời gian rời rạc.

Chương 3: Phép biến đổi Fourier rời rạc DFT.

Biến đổi rời rạc Fourier DFT. Tính chất của DFT. Liên hệ giữa DFT và biến đổi z. Quay vòng. Tích chập vòng tròn. Tương quan.

Chương 4: Phép biến đổi Fourier nhanh FFT.

Biến đổi Fourier nhanh FFT. Các thuật toán FFT. Nhân chập nhanh. Nhân chập hai chuỗi có chiều dài khác xa nhau.

Chương 5: Sử dụng biến đổi DFT và FFT.

Phân tích phổ và phân giải tần số, xử lý sự rò rỉ phổ và áp dụng cửa sổ. Đánh giá mật độ phổ năng lượng và tính tổng mất. Áp dụng tương quan trong các ứng dụng. Thực hiện phân tích phổ trong tiếng nói.

Chương 6: Chuyển đổi Fourier thời gian ngắn STFT.

Giới hạn của Biến đổi Fourier. Biến đổi Fourier thời gian ngắn STFT. Ứng dụng biến đổi STFT.

Để tiện cho việc tham khảo so sánh với các tài liệu tiếng Anh, ta sử dụng dấu chấm thập phân thay vì dấu phẩy thập phân.

Mỗi chương trong sách đều có nhiều ví dụ để giúp người đọc dễ dàng hiểu các lý luận. Ở cuối mỗi chương là phần bài tập, sau đó là tài liệu tham khảo và cuối cùng là bảng thuật ngữ Việt – Anh. Phần lớn nội dung của sách đã được sử dụng trong giảng dạy đại học và đã được chỉnh sửa và bổ sung nhiều lần. Tuy nhiên, khi xuất bản chính thức, không thể tránh khỏi những sai sót, vì vậy tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người đọc để tái bản sau này hoàn thiện hơn.

Xem Thêm Thông Tin Biến Đổi Fourier Trong Xử Lý Tín Hiệu Số ở đâu

158.340 đ.

(Cập nhật vào ngày 21/11/2022 ).

Phép biến đổi Fourier trong xử lý tín hiệu số PDF.

Phép biến đổi Fourier trong xử lý tín hiệu số của MOBI.

Phương pháp Fourier Transform trong xử lý tín hiệu số của Nguyễn Hữu Phương, Trần Thu Hà, Trần Minh Sơn ebook.

Phép biến đổi Fourier trong xử lý tín hiệu số EPUB.

Phép biến đổi Fourier trong xử lý tín hiệu số đầy đủ.

Tìm kiếm thông tin bổ sung.

Khoa học công nghệ của Nguyễn Hữu Phương, Trần Thu Hà và Trần Minh Sơn được đăng trên Báo Thanh niên.

2022.

424.

Bìa mềm.

400.

Phép biến đổi Fourier trong việc xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Trong lĩnh vực kỹ thuật và khoa học, ta thường sử dụng ba phép biến đổi tuyến tính sau: biến đổi Laplace, biến đổi z và biến đổi Fourier. Biến đổi Laplace được dùng để phân tích tín hiệu tương tự (liên tục thời gian), biến đổi z được dùng để phân tích tín hiệu số (thời gian rời rạc), và biến đổi Fourier được dùng cho cả hai loại tín hiệu. Phép biến đổi Fourier rất linh hoạt và hiệu quả tính toán, do đó nó được sử dụng rộng rãi.

Tùy thuộc vào mức độ quan trọng, phép biến đổi Fourier và chuỗi Fourier được gọi là phép phân tích Fourier.

Jean Baptiste Joseph Fourier là một nhà toán học và nhà vật lý người Pháp, sinh ngày 21 tháng 3 năm 1768 và mất ngày 16 tháng 5 năm 1830. Ông đã hoàn thành luận án tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của nhà toán học người Pháp Joseph Lagrange (1736-1813).

Phân tích Fourier là quá trình chuyển đổi một tín hiệu tuần hoàn (hoặc một hàm tổng quát) thành tổng các thành phần sin và cosine, hoặc tương đương là một hàm mũ phức có tần số là bội số của tần số cơ bản của tín hiệu. Các bội số này được gọi là sóng hài. Từ các sóng hài, chúng ta có thể tái tạo lại tín hiệu ban đầu. Phân tích Fourier biến đổi một tín hiệu (hoặc một chức năng nói chung) thành các thành phần phức tạp khác nhau về độ lớn và pha. Khác biệt là tín hiệu không cần phải tuân theo chu kỳ. Do đó, phân tích Fourier quan trọng hơn và được sử dụng phổ biến hơn chuỗi Fourier, và cơ sở toán học cũng phức tạp hơn. Tín hiệu biểu diễn biên độ của nó theo thời gian, trong khi phân tích Fourier biểu diễn tần số của tín hiệu. Từ biểu diễn tần số, phân tích Fourier cho phép chúng ta tái tạo lại tín hiệu ban đầu nếu cần thiết. Để quan sát các thay đổi vật lý (như rung cầu, rung động mặt đất, v.V.) Trong phân bố tần số, sử dụng máy phân tích phổ là hữu ích.

Có tổng cộng năm phép biến đổi Fourier được trình bày trong sáu chương, được tóm lược dưới đây.

Chương 1: CTFT biến đổi Fourier theo thời gian liên tục.

Chuỗi Fourier trong miền thời gian liên tục được biểu diễn bằng CTFT. CTFT có các thuộc tính riêng. CTFT được sử dụng để phân tích tín hiệu cơ bản. Nó cho ta thông tin về phản ứng tần số của hệ thống thời gian liên tục.

Chương 2: Biến đổi Fourier thời gian rời rạc DTFT.

Dãy Fourier trong miền thời gian rời rạc DTFS. Biến đổi Fourier trong miền thời gian rời rạc DTFT. Thuộc tính của biến đổi Fourier trong miền thời gian rời rạc DTFT. Tín hiệu cơ bản trong miền thời gian rời rạc DTFT. Đáp ứng tần số của một hệ thống trong miền thời gian rời rạc.

Chương 3: DFT biến đổi Fourier rời rạc.

Biến đổi rời rạc Fourier DFT. Thuộc tính DFT. DFT và biến đổi z. Di chuyển vòng tròn. Nhân với vòng tròn. Sự kết hợp.

Chương 4: Phép biến đổi Fourier nhanh FFT.

Phép biến đổi Fourier nhanh (FFT) là một thuật toán nhằm nhân nhanh hai chuỗi có độ dài khác nhau.

Chương 5: Ứng dụng của Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) và Biến đổi Fourier nhanh (FFT). Biến đổi.

Phân tích phổ và phân giải tần số. Rò rỉ quang phổ và ứng dụng của cửa sổ. Ước tính mật độ năng lượng của quang phổ và tổn thất bổ sung. Các ứng dụng liên quan. Phân tích phổ của giọng nói.

Chương 6: Biến đổi Fourier trong thời gian ngắn (STFT).

Giới hạn của Biến đổi Fourier. Biến đổi Fourier thời gian ngắn STFT. Ứng dụng biến đổi STFT.

Để thuận tiện tham khảo tài liệu tiếng Anh, dấu chấm thập phân được sử dụng thay cho dấu phẩy thập phân.

Mỗi chương trong sách này đều đi kèm với nhiều ví dụ để giúp người đọc hiểu các luận điểm một cách dễ dàng. Ở cuối mỗi chương, có phần bài tập, sau đó là tài liệu tham khảo và cuối cùng là phần chú giải Việt – Anh. Cuốn sách này đã được sử dụng trong các khóa học đại học và đã được sửa đổi và bổ sung nhiều lần. Tuy nhiên, khi xuất bản chính thức, không thể tránh khỏi những sai sót, vì vậy chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp từ bạn đọc để tái bản lần sau được hoàn thiện hơn.

Liên hệ: Hotline 0903.62.8186

Hướng dẫn tải Sách Hay trong Thư Viện 10.000 Cuốn sách hay:  https://chungcuhanoivip.net/sach-hay/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
ĐĂNG KÝ