Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư PDF

Thư viện Chungcuhanoivip.net xin giới thiệu Cuốn sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư được viết bởi tác giả Phạm Quốc Trường, bàn về chủ đề Kinh Tế và được in với hình thức .

Quyển sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2020 .

Download ebook Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư PDF

Bạn có thể tải ebook Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư dưới dạng file PDF để nâng cao kỹ năng quản lý dự án của mình.

Tải cuốn sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư PDF ngay tại đây.

TẢI TÀI LIỆU PDF NGAY

Review sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư

Hình ảnh trang bìa cuốn sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư.

Review sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư giúp độc giả hiểu rõ hơn về cách thức quản lý dự án trong môi trường đối tác công tư, từ việc lựa chọn đối tác, xây dựng hợp đồng, đến việc quản lý tiến độ và chất lượng công trình. Sách cung cấp những kiến thức cần thiết và các bước thực hiện chi tiết, giúp người đọc áp dụng hiệu quả trong công việc hàng ngày.

Review sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư giúp độc giả hiểu rõ hơn về cách thức quản lý dự án trong môi trường đối tác công tư, từ việc lựa chọn đối tác, xây dựng hợp đồng, đến việc quản lý tiến độ và chất lượng công trình. Sách cung cấp những kiến thức cần thiết và các bước thực hiện chi tiết, giúp người đọc áp dụng hiệu quả trong công việc hàng ngày.

Review sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư giúp độc giả hiểu rõ hơn về cách thức quản lý dự án trong môi trường đối tác công tư, từ việc lựa chọn đối tác, xây dựng hợp đồng, đến việc quản lý tiến độ và chất lượng công trình. Sách cung cấp những kiến thức cần thiết và các bước thực hiện chi tiết, giúp người đọc áp dụng hiệu quả trong công việc hàng ngày.

Đang được cập nhật…

Nội dung sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư

Quản lý dự án (Project Management – PM) đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và trở thành một phương pháp quản lý nổi tiếng. Mặc dù được áp dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực xã hội, câu hỏi chính là: PM mang lại lợi ích kinh tế rõ ràng nào? Làm thế nào để sử dụng PM trong hình thức đối tác công tư (Public Private Partnership – PPP)?

Khi quản lý dự án trở thành một phương pháp quản lý được công nhận rộng rãi hơn, chính phủ, cá nhân và cả các tổ chức khu vực công và tư nhân đã quan tâm đến các khuôn khổ và tiêu chuẩn mô tả mức độ hiệu quả nơi làm việc chấp nhận được cho nhân viên dự án.

Trong cuốn sách này, tác giả đề xuất một hình thức mới dựa trên việc quản lý các dự án công công và thiết lập quan hệ đối tác với các khu vực tư nhân. Tiếp cận này dựa trên hai yếu tố chính: (1) Sự phù hợp với mục tiêu và (2) Khả năng thực hiện dự án. Sau đó, chúng ta có thể xác định các thách thức quản lý, rủi ro và các vấn đề quan trọng của từng hình thức đối tác công tư được mô tả, nhằm hỗ trợ các nhóm quản lý và đóng góp vào việc phát triển kiến thức hữu ích trong lĩnh vực này.

Dự án dự kiến sẽ tạo ra các kết quả cơ bản giống nhau – kết quả đầu ra và kết quả có thể chấp nhận được cho các bên liên quan. Tuy nhiên, bối cảnh mà các kết quả này được tạo ra có thể khác nhau: Một số dự án khó quản lý hơn các dự án khác. Người quản lý dự án có khả năng quản lý một dự án dễ dàng hơn, ít phức tạp hơn, có thể không đủ khả năng để quản lý một dự án khó hơn, phức tạp hơn.

Sự thành công của PPP trong phát triển cơ sở hạ tầng theo WEF (2013) và WBI (2013) phụ thuộc vào năng lực của các đội ngũ đa chức năng có kinh nghiệm, chất lượng lãnh đạo, thẩm quyền chuẩn bị và thực hiện dự án. Điều quan trọng là có một nhóm chức năng chéo có kinh nghiệm, được bổ sung bởi sự lãnh đạo chất lượng, tận tâm và cơ cấu quản trị rõ ràng, kỹ thuật quản lý dự án đầy đủ, kinh phí và cơ sở chuẩn bị dự án. Tất cả những yếu tố này đều là cần thiết để phát triển cơ sở hạ tầng hiệu quả.

Tài liệu này có thể được sử dụng như một tiêu chuẩn hiệu suất cho sáng kiến của nhân viên quản lý dự án, họ cùng nhau làm việc để giải quyết các nhu cầu của cộng đồng quản lý dự án. Trong tương lai, nó có thể áp dụng cho quản lý chương trình, nhà tài trợ dự án, thành viên nhóm dự án, tư vấn quản lý dự án, giảng viên quản lý dự án hoặc các cấp quản lý dự án khác. Ngoài ra, trong hoạt động quản lý dự án đầu tư công ty đối tác của nhà nước, để đạt được các tiêu chí “Hiệu lực, hiệu quả, công bằng, bền vững”, cần tập trung vào các nội dung quản lý dự án này. Do đó, cuốn sách này cũng là tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà nước để áp dụng và đưa ra các quyết định phù hợp trong hoạt động quản lý của họ.

Với hạn chế về thời gian và cơ sở dữ liệu, đóng góp của các chuyên gia về PM vẫn còn hạn chế. Đồng thời, PM luôn phát triển theo sự phát triển của xã hội và các lĩnh vực hạ tầng. Nội dung cuốn sách có thể chưa hoàn hảo, tác giả mong nhận được nhiều đóng góp quý báu từ Quý độc giả, các nhà khoa học và các chuyên gia PM về PPP, để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau.

Mọi thư từ xin gửi đến địa chỉ email: Phamquoctruong0495@gmail.Com.

Trân trọng!

Mua sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư ở đâu

Bạn có thể mua sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư tại đây với giá.

158.400 đ.

(Cập nhật vào ngày 9/12/2022 ).

Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư tài liệu PDF.

Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư MOBI.

Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư của Phạm Quốc Trường ebook.

Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư EPUB.

Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư đầy đủ.

Tìm kiếm thông tin bổ sung.

Nên kinh tế làm mềm.

Năm 2020.

320.

300.

Quản lý dự án (PM) đã trải qua một số giai đoạn phát triển và trở thành một phương pháp quản lý nổi tiếng. Mặc dù nó được sử dụng ngày càng nhiều trong mọi lĩnh vực của xã hội, một câu hỏi chính vẫn là: Những lợi ích kinh tế rõ ràng của PM là gì? Làm thế nào nó có thể được sử dụng trong quan hệ đối tác công tư (PPP)?

Khi quản lý dự án trở thành một phương pháp quản lý được chấp nhận rộng rãi hơn, các chính phủ, cá nhân, tổ chức khu vực công và tư đều quan tâm đến các khuôn khổ và tiêu chuẩn mô tả mức độ hiệu quả công việc có thể chấp nhận được đối với nhân viên dự án.

Trong tác phẩm này, các tác giả đề xuất một phân loại dựa trên việc quản lý các chương trình công cộng thông qua sự hợp tác giữa khu vực tư nhân. Phương pháp tiếp cận này dựa trên hai yếu tố chính: (1) mức độ gần gũi của các mục tiêu và (2) khả năng tạo dự án. Sau đó, chúng ta có thể xác định các thách thức quản lý, rủi ro và các vấn đề chính đối với từng loại hình PPP được mô tả để hỗ trợ nhóm quản lý và tạo điều kiện phát triển kiến ​​thức hữu ích trong lĩnh vực này.

Các nhà quản lý dự án cần tạo ra kết quả tương tự nhau, đáp ứng được yêu cầu của các bên liên quan. Tuy nhiên, tùy thuộc vào hoàn cảnh, việc tạo ra kết quả này có thể khác nhau. Có những dự án khó quản lý hơn so với những dự án khác. Người quản lý dự án có thể dễ dàng quản lý các dự án đơn giản hơn, ít phức tạp hơn, nhưng có thể gặp khó khăn trong việc quản lý các dự án phức tạp và khó hơn.

Theo WEF (2013) và WBI (2013), thành công của các hình thức PPP trong phát triển cơ sở hạ tầng phụ thuộc vào năng lực của các nhóm đa chức năng có kinh nghiệm, chất lượng lãnh đạo và khả năng chuẩn bị và thực hiện dự án. Chất lượng bổ sung của các nhóm chức năng, sự lãnh đạo tận tâm và cơ cấu quản trị rõ ràng, kỹ năng quản lý dự án đầy đủ, tài trợ và trang thiết bị dự án cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn là rất quan trọng để phát triển cơ sở hạ tầng hiệu quả.

Tài liệu này có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn hiệu suất cho các sáng kiến quản lý dự án đáp ứng nhu cầu chung của cộng đồng quản lý dự án. Trong tương lai, nó có thể hướng đến các nhà quản lý dự án, nhà tài trợ dự án, thành viên nhóm dự án, tư vấn quản lý dự án, giảng viên quản lý dự án hoặc các cấp quản lý dự án khác. Ngoài ra, trong việc quản lý thực trạng dự án đầu tư theo hình thức doanh nghiệp hợp danh, công ty cần tập trung vào các nội dung sau để đạt được tiêu chuẩn “hiệu lực, hiệu quả, công bằng và bền vững”: Quản lý dự án. Vì vậy, cuốn sách này cũng là tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý quốc gia áp dụng và đưa ra các quyết định phù hợp trong hoạt động quản lý của họ.

Tham gia của các chuyên gia PM vẫn còn hạn chế do thời gian và cơ sở dữ liệu có hạn. Ngoài ra, PM luôn phát triển song song với sự phát triển của các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và xã hội. Nội dung cuốn sách này có thể chưa đầy đủ, tác giả rất mong nhận được nhiều đóng góp quý báu về PPP từ các bạn đọc, các nhà khoa học, các chuyên gia PM để cuốn sách này được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau.

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ Email: Phamquoctruong0495@gmail.Com.

Lời chúc tốt đẹp nhất!

Bạn có thể mua sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư tại các cửa hàng sách, nhà sách trên toàn quốc hoặc đặt mua online qua các trang web bán sách.
Bạn có thể mua sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư tại các cửa hàng sách, nhà sách trên toàn quốc hoặc đặt mua online qua các trang web bán sách.
Bạn có thể mua sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư tại các cửa hàng sách, nhà sách trên toàn quốc hoặc đặt mua online qua các trang web bán sách.
Bạn có thể mua sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư tại các cửa hàng sách, nhà sách trên toàn quốc hoặc đặt mua online qua các trang web bán sách.

https://chungcuhanoivip.net/ là một trang web cung cấp kiến thức và giá trị cuộc sống, cũng như hướng dẫn đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản và đầu tư căn hộ miễn phí cho mọi người. Trang web này cung cấp các tài liệu PDF, Ebook và Audio đầy đủ cho mọi người.

Liên hệ: Hotline 0903.62.8186

Hướng dẫn tải Sách Hay trong Thư Viện 10.000 Cuốn sách hay: https://chungcuhanoivip.net/sach-hay/

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
ĐĂNG KÝ