Bản đồ quy hoạch huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Cập nhật mới nhất Thông tin quy hoạch huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam đến 2030. Quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Thanh Liêm đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Liêm
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Liêm

Vị trí huyện Thanh Liêm

 • Phía Bắc giáp với xã Thanh Hà
 • Phía Nam giáp với xã Thanh Hương và Liêm Sơn
 • Phía Đông giáp với xã Liêm Thuận, Liêm Cần
 • Phía Tây giáp với xã Thanh Hương, Thanh Phong và Thanh Hà

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm

 • Xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm là đô thị trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế văn hoá – xã hội của huyện Thanh Liêm
 • Xác định khung kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật
 • Quy hoạch xây dựng mới gắn với việc cải tạo nâng cấp các khu vực hiện có, khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, nâng cao điều kiện môi trường sống, cảnh quan chung; Sử dụng hợp lý quỹ đất xây dựng, tạo lập môi trường sống văn minh, hiện đại, phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc.
 • Đề xuất danh mục dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện; kiểm soát phát triển và quản lý đô thị; Làm cơ sở để triển khai quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong đô thị.
 • Là căn cứ pháp lý để quản lý và triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Tính chất, chức năng đô thị:

 • Là trung tâm hành chính – chính trị, thương mại – dịch vụ, văn hoá – thể thao, y tế, giáo dục – đào tạo của huyện Thanh Liêm;.
 • Là đô thị trung tâm, động lực phát triển kinh tế – xã hội của huyện Thanh Liêm; Là thị trấn, đô thị loại V trực thuộc huyện Thanh Liêm.

UBND tỉnh giao cho UBND huyện Thanh Liêm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan công bố Quy hoạch và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; tổ chức cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa và quản lý chặt chẽ hiện trạng đất đai để quản lý quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Liêm đến năm 2030 tầm nhìn năm 2050

bản đồ quy hoạch huyện thanh liêm
bản đồ quy hoạch huyện thanh liêm

Quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị huyện Thanh Liêm

Trong quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị huyện Thanh Liêm, mới đây UBND huyện đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm.

Thông tin Khu nhà ở thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm

Vị trí nghiên cứu thuộc các lô đất HH9, DT7, DT8 và một phần lô MN12 – Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đến năm 2040, quy mô diện tích khoảng 11 ha.

Vị trí cụ thể như sau:

 • Phía Bắc giáp lô đất thương mại dịch vụ DV-13;
 • Phía Nam giáp các lô đất DT10 và DT11;
 • Phía Tây giáp đường vành đai kinh tế T-4;
 • Phía Đông giáp kênh KT6 và đường quy hoạch rộng 25,0m.

Khu nhà ở thị trấn Tân Thanh được xác định tính chất quy hoạch là khu nhà ở đô thị có mật độ trung bình, có các công trình
hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích đô thị đồng bộ.

Quy hoạch đô thị Phố Cà huyện Thanh Liêm

UBND huyện Thanh Liêm vừa phê quyệt quy hoạch đô thị Phố Cà theo tỷ lệ 1/5.000. Đô thị Phó Cà được lập quy hoạch với tính chất là khu đô thị thương mại tổng hợp, hỗ trợ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực phía Nam của tỉnh Hà Nam.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.300ha, gồm toàn bộ diện tích xã Thanh Tân và một phần diện tích xã Thanh Nghị, có vị trí cụ thể như sau:

 • Phía Bắc Giáp ranh giới xã Thanh Hương và Thanh Tân
 • Phía Nam giáp ranh giới xã Thanh Hải và phần còn lại của xã Thanh nguyên
 • Phía Đông giáp ranh giới xã Liêm Sơn
 • Phía Tây giáp sông Đáy

Vị trí, ranh giới quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị cũng như quy hoạch đô thị Phố Cà được xác định theo quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thanh Liêm.

Các dự án trọng điểm tại huyện Thanh Liêm

Dự án khu thương mại dịch vụ và nhà ở Phố Cà:

– Ngày 20/7/2016, UBND tỉnh Hà Nam có Công văn số 1602/UBND-GTXD về việc chấp nhận chủ trương nghiên cứu, thực hiện dự án ĐTXD hạ tầng khu thương mại dịch vụ và nhà ở Phố Cà huyện Thanh Liêm.
– Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh Hà Nam có Quyết định số 204/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch Chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu thương mại dịch vụ và nhà ở Phố Cà, huyện Thanh Liêm
– Ngày 26/9/2017, UBND tỉnh Hà Nam có Quyết định số 1581/QĐ-UBND tỉnh về Phê duyệt đề xuất Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu thương mại dịch vụ và nhà ở Phố Cà, Thanh Liêm.
– Ngày 17/4/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa họn nhà đầu tư thực hiện dự án ĐTXD hạ tầng khu thương mại dịch vụ và nhà ở Phố Cà huyện Thanh Liêm.

Dự án Khu nhà ở Liêm Thuận

– Quy hoạch 1-500 khu nhà ở xã Liêm Thuận, Thanh Liêm

– Quyết định giao đất UBND tỉnh cho Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh nhà ở Hà Nam

– Bản đồ phân lô dự án khu nhà ở Liêm Thuận

4. Dự án Khu đấu giá thị trấn Tân Thanh

Khu nhà ở dự án Khu đô thị Tân Thanh

6. Bản đồ Khu đô thị Thanh Hà (Làng nghề)

7. Bản đồ chia lô Lã Vọng – Bằng Lăng – Anh Đào – Hoàng Yến – Hoàng Lan – Hoàng Điệp

8. Văn bản pháp lý dự án khu đô thị trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm

9. BC Quy họach 1.500 khu nhà ở trung tâm hành chính huyện

10. Chấp thuận chủ trương BT Lã Vọng khu hành chính huyện Thanh Liem

Tham khảo thêm:

Bản đồ quy hoạch dự án Thành phố Phủ Lý

THÁNG 3