Hướng dẫn hồ sơ Mua Nhà Ở Xã Hội Mê Linh Garden City

Nhà ở xã hội hiện nay đang là dự án thu hứt được đối tượng khách hàng rấ lớn, Do hiện nay các nhà ở xã hội trở nên được sự quan tâm bởi chi phí thấp hơn nhà ở thương mại rất nhiều. Vậy thủ tục mua nhà ở xã hội Mê Linh Garden City như thế nào ?. Hãy cùng Thongtincanho tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

Mua nhà ở xã hội (NƠXH) là một phương án để người dân sớm có được nhà với mức giá thấp nhất. Để có được căn nhà ở xã hội bạn phải đáp ứng đủ những điều kiện và giấy tờ chứng minh.
Mua Nhà Ở Xã Hội Mê Linh Garden CityMua Nhà Ở Xã Hội Mê Linh Garden City

1. Điều kiện để được thuê hoặc mua nhà ở xã hội.

Vay ngân hàng còn có một tá điều kiện thì mua nhà ở xã hội cũng có những điều kiện yêu cầu, Tại điều 51 của Luật nhà ở xã hội quy định rõ về 3 điều kiện để mua nhà ở xã hội:

Thứ nhất, có khó khăn về nhà ở gồm những đối tượng sau đây

 • Đối tượng chưa có nhà ở, phải đi thuê nhà, mượn nhà, ở nhờ nhà của người khác
 • Đối tượng có nhà ở nhưng bị nhà nước thu hồi phục vụ để giải phóng mặt bằng theo quyết định của nhà nước đối với các chung cư xuống cấp hoặc không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở khác.
 • Đối tượng chưa được nhà nước giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Đối tượng chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án khác.
 • Đối tượng chưa được tặng nhà tình thương, tình nghĩa.
 • Đối tượng có nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng nhà ở chật chội, diện tích bình quân của hộ gia đình dưới 10m2/sàn/người. Hay nhà ở riêng lẻ diện tích bình quân dưới 10m2/sàn/người và diện tích khuôn viên đất thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở.

Thứ hai, điều kiện về cư trú

Đối tượng phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội.

Trong trường hợp, người có nhu cầu mua nhà không có hộ khẩu thường trú thì phải có đăng ký tạm trú, có hợp đồng lao động thời hạn từ 1 năm về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội. Trong trường hợp hộ gia định hoặc cá nhân thuộc diện tái định cư phải đảm bảo điều kiện về cư trú do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Thứ ba, điều kiện về thu nhập thấp

Theo quy định, người thu nhập thấp phải là người không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hồ sơ và Thủ tục mua Nhà ở xã hội như thế nào?

Hồ sơ mua nhà ở xã hội

Căn cứ Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 20/2016/TT-BXD, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội nhưng chưa được hưởng phải chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ như sau:

 • Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở theo mẫu số 01.
 • Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được mua nhà.
 • Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú.
 • Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú.
 • Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập.

Đối tượng mua nhà ở xã hội

Theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 thì có 10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Trong đó ưu tiên những đối tượng sau

 • Người có công với cách mạng
 • Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn
 • Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

Ngoài những đối tượng nêu trên thì các đối tượng sau cũng được ưu tiên mua nhà ở xã hội đó là

 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc CAND và QĐND
 • Cán bộ, công chức, viên chức
 • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở…

Thủ tục mua nhà ở xã hội

Bước 1: Nộp hồ sơ

Căn cứ khoản 1 Điều 20 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, người mua nhà nộp hồ sơ cho chủ đầu tư những hồ sơ được nêu ở trên và nộp tại chủ đầu tư dự án.

Bước 2:Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

Người nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ có đủ điều kiện và hợp lệ hay chưa, nếu chưa thì trả hồ sơ lại cho người mua kèm theo lý do chưa giải quyết để người mua bổ sung, hoàn thiện.

Nếu hợp lệ, chủ đầu tư dự án xây dựng sẽ gửi hồ sơ hợp lệ về Sở Xây dựng địa phương, nơi có dự án để kiểm tra tiếp, xem xét hồ sơ được duyệt hay không. Tránh người mua đã được nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở theo quy định hay đã được mua, thuê, thuê mua tại dự án khác.

Bước 3: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Nếu Sở Xây Dựng kiểm tra và không có ý kiến thì chủ đầu tư thông báo cho người mua để thỏa thuận, thống nhất và ký hợp đồng trong 15 ngày sau khi nộp hồ sơ.

Bước 4:Thụ lý hồ sơ

Sau người mua ký kết hợp đồng, chủ đầu tư gửi sẽ đưa lập danh sách người mua về Sở Xây Dựng địa phương nơi có dự án để công khai danh sách trong 30 ngày làm việc và và lưu trữ để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra (hậu kiểm). Đồng thời, chủ đầu tư cũng công bố danh sách trên các trang thông tin điện tử, trụ sở làm việc của sở đầu tư.

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI MÊ LINH GARDEN CITY

Theo hướng dẫn tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội Mê Linh Garden City

– Mẫu 01 (có mẫu sẵn)

– Mẫu 03 (có mẫu sẵn)

– Mẫu 06 (có mẫu sẵn)

– Mẫu 09 (có mẫu sẵn)

– Bản đăng ký mua hoặc thuê căn hộ

– Giấy tiếp nhận

Và một số giấy tờ khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

Hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội
Hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

Điều kiện cần để mua nhà ở xã hội Mê Linh Garden City

Căn cứ Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 20/2016/TT-BXD, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cụ thể là Nhà ở xã hội Mê Linh Garden City nhưng chưa được hưởng phải chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ như sau:

1. Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở theo mẫu số 01 tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 20/2016/TT-BXD.

2. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội.

TT

Đối tượng

Giấy tờ chứng minh

1

Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Phải có giấy tờ chứng minh về đối tượng theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng, xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở của Nhà nước do UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp.

2

Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị. Phải có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc về đối tượng và thực trạng nhà ở.

3

Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

4

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.

5

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

6

Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ. Phải có giấy xác nhận đã trả lại nhà ở công vụ do cơ quan quản lý nhà ở công vụ cấp.

7

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở. Phải có bản sao có chứng thực chứng minh người đó có tên trong danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo giấy xác nhận của UBND cấp huyện nơi người có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư.

3. Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú

– Đối tượng đăng ký xin mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội thì phải có bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó.

– Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không có hộ khẩu thường trú thì phải có bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú; bản sao có chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người đó đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Đối tượng làm việc cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội mà việc đóng bảo hiểm thực hiện tại địa phương nơi đặt trụ sở chính thì phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đặt trụ sở chính về việc đóng bảo hiểm.

4. Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập

TT

Đối tượng

Giấy tờ chứng minh

1

Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

2

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.

3

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

4

Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị. Không cần giấy tờ chứng minh mà tự kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai.

Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh thuế thu nhập của các đối tượng này trong trường hợp cần thiết.

Lưu ý: Trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân dưới 10 m2/người thì vẫn thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Trình tự, thủ tục mua nhà ở xã hội

Lưu ý: Thủ tục dưới đây áp dụng khi mua nhà ở xã hội không thuộc sở hữu Nhà nước.

* Nộp hồ sơ

Căn cứ khoản 1 Điều 20 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, người có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội nộp hồ sơ cho chủ đầu tư.

Người nhận hồ sơ phải ghi giấy biên nhận, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì người nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi rõ lý do chưa giải quyết và trả lại cho người nộp hồ sơ để thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện.

* Giải quyết yêu cầu

Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm gửi danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên (trên cơ sở chấm điểm theo quy định) về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để kiểm tra nhằm loại trừ việc người được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần.

Trường hợp đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo danh sách do chủ đầu tư lập mà đã được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở theo quy định hoặc đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án khác thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho chủ đầu tư biết để xóa tên trong danh sách được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được danh sách, nếu Sở Xây dựng không có ý kiến phản hồi thì chủ đầu tư thông báo cho các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trong dự án của mình đến để thỏa thuận, thống nhất và ký hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập đầy đủ danh sách các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội gửi về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để công bố công khai trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được danh sách) và lưu trữ để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra (hậu kiểm).

Đồng thời, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm công bố công khai danh sách này tại trụ sở làm việc của chủ đầu tư và tại sàn giao dịch bất động sản hoặc trang thông tin điện tử về nhà ở xã hội của chủ đầu tư (nếu có).

Kết luận:

Khi thực hiện thủ tục mua nhà ở xã hội Mê linh Garden City thì phức tạp nhất là xin giấy xác nhận đủ điều kiện hưởng chính sách. Khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì chỉ cần nộp cho nhà đầu tư và đợi kết quả xét duyệt.

Mọi thông tin về nhà ở xã hội Mê linh xem tại Nhà ở xã hội Mê Linh Garden City

Nguồn: thongtincanho.vn

THÁNG 3