Bảng Tính Sao Hạn Năm 2023 theo năm sinh 12 Con Giáp chuẩn xác nhất

Năm Quý Mão, mỗi tuổi lại có sao chiếu mệnh và hạn tuổi khác nhau. Dưới đây là thông tin xem sao hạn năm 2023 chi tiết cho đầy đủ các tuổi 12 con giáp. Cập nhật mới nhất bảng tính sao hạn năm Quý Mão 2023 theo năm sinh chi tiết đến quý bạn đọc. Tổng hợp những thông tin này từ chuyên gia phong thuỷ uy tín, chính xác. Cùng đón đọc bài viết dưới đây nhé!

I. Bảng sao hạn năm 2023 đầy đủ các tuổi

Trong hệ thống Cửu diệu có 9 ngôi sao “đổi ngôi” hàng năm (sao La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương, Mộc Đức, Thủy Diệu, Thổ Tú và Vân Hán) và đi kèm với nó là 8 niên hạn tương ứng (Toán Tận, Tam Kheo, Huỳnh Tuyển, Diêm Vương, Thiên Tinh, Thiên La, Địa Võng và Ngũ Mộ).Mỗi năm mỗi người lại có sao chiếu mạng và gặp phải niên hạn khác nhau, nên tất nhiên vận mệnh may rủi của mỗi người cũng khác biệt. Dưới đây

1. Bảng sao chiếu mệnh năm 2023 Quý Mão

Mỗi năm mỗi người lại có sao chiếu mạng và gặp phải niên hạn khác nhau, nên tất yếu vận mệnh may rủi của mỗi người cũng độc lạ. Dưới đây Phong Thủy sẽ tổng hợp bảng tra sao chiếu mệnh và niên hạn năm 2023 không thiếu và đúng chuẩn nhất .

1.1 Bảng sao chiếu mệnh năm 2023 nam mạng

Sao chiếu năm 2023 Năm sinh
Sao Vân Hán 1973 1982 1991 2000
Sao Thái Dương 1974 1983 1992 2001
Sao Thái Bạch 1975 1984 1993 2002
Sao Thủy Diệu 1976 1985 1994 2003
Sao Thổ Tú 1977 1986 1995 2004
Sao La Hầu 1978 1987 1996 2005
Sao Mộc Đức 1979 1988 1997 2006
Sao Thái Âm 1980 1989 1998 2007
Sao Kế Đô 1981 1990 1999 2008

1.2 Bảng sao chiếu mệnh năm 2023 nữ mạng

Sao chiếu năm 2023 Năm sinh
Sao La Hầu 2000 1991 1982 1973
Sao Thổ Tú 2001 1992 1983 1974
Sao Thái Âm 2002 1993 1984 1975
Sao Mộc Đức 2003 1994 1985 1976
Sao Vân Hán 2004 1995 1986 1977
Sao Kế Đô 2005 1996 1987 1978
Sao Thủy Diệu 2006 1997 1988 1979
Sao Thái Bạch 2007 1998 1989 1980
Sao Thái Dương 2008 1999 1990 1981


1.3 Bảng sao chiếu mệnh đầy đủ nam nữ theo tuổi âm lịch

Dưới đây là bảng Xem sao hạn tổng thể các năm cho không thiếu các tuổi và theo giới tính nam / nữ đơn cử. Căn cứ vào đây, hoặc bạn hoàn toàn có thể tra cứu trực tiếp ở mục XEM SAO HẠN để biết được năm mới mình được tinh tú nào chiếu mạng, là cát hay hung tinh .

Bảng sao chiếu mệnh đầy đủ nam nữ
Bảng sao chiếu mệnh đầy đủ nam nữ

2. Bảng tra hạn năm 2023 Quý Mão

Tương ứng với hệ thống Cửu diệu (9 sao) nêu trên là 8 niên hạn mỗi người gặp phải trong 1 năm. Đây có thể là Đại hạn hoặc Tiểu hạn. Mỗi năm khác nhau, các tuổi gặp niên hạn cũng khác nhau. Cụ thể, niên hạn năm 2023 như sau:

2.1 Bảng tra hạn năm 2023 nam mạng

Niên hạn 2023 Năm sinh
Niên hạn Thiên La 2000 1991 1982 1973
Niên hạn Toán Tận 2001 1992 1983 1974 – 1975
Niên hạn Thiên Tinh 2002 1993 1984 – 1985 1976
Niên hạn Ngũ Mộ 2003 1994 – 1995 1978 1977
Niên hạn Tam Kheo 2004 – 2005 1987 1986 1969
Niên hạn Huỳnh Tuyển 2006 1988 1979 1970
Niên hạn Diêm Vương 2007 1989 1980 1971
Niên hạn Địa Võng 2008 1990 1981 1972

2.2 Bảng tra hạn năm 2023 nữ mạng

Niên hạn 2023 Năm sinh
Niên hạn Thiên La 2007 1998 1989 1980
Niên hạn Toán Tận 2006 1997 1988 1979
Niên hạn Thiên Tinh 2004 – 2005 1996 1987 1978
Niên hạn Ngũ Mộ 2003 1994 – 1995 1986 1977
Niên hạn Tam Kheo 2002 1993 1984 – 1985 1976
Niên hạn Huỳnh Tuyển 2001 1992 1983 1974 – 1975
Niên hạn Diêm Vương 2000 1991 1982 1973
Niên hạn Địa Võng 1999 1990 1981 1972

2.3 Bảng tra hạn đầy đủ các tuổi hàng năm

Ngoài niên hạn 2023, các bạn có thể tra cứu trước niên hạn của bất kỳ năm nào, tuổi nào ở bảng dưới đây.

Bảng tra hạn đầy đủ các tuổi hàng năm
Bảng tra hạn đầy đủ các tuổi hàng năm

II. Xem sao hạn năm 2023 theo 12 con giáp

1. Bảng sao hạn 2023 của tuổi Tý

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Mậu Tý 1948 Sao Thái Bạch – Hạn Toán Tận Sao Thái Âm – Hạn Huỳnh Tuyển
Canh Tý 1960 Sao La Hầu – Hạn Tam Kheo Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Nhâm Tý 1972 Sao Kế Đô – Hạn Địa Võng Sao Thái Dương – Hạn Địa Võng
Giáp Tý 1984 Sao Thái Bạch – Hạn Thiên Tinh Sao Thái Âm – Hạn Tam Kheo
Bính Tý 1996 Sao La Hầu – Hạn Tam Kheo Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh

Xem chi tiết về cách luận hạn, giải hạn tại:
Xem cụ thể về cách luận hạn, hóa giải tại : Sao hạn tuổi Tý năm 2023

2. Bảng sao hạn 2023 của tuổi Sửu

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Kỷ Sửu 1949 Sao Thủy Diệu – Hạn Thiên Tinh Sao Mộc Đức – Hạn Tam Kheo
Tân Sửu 1961 Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyển Sao Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Quý Sửu 1973 Sao Vân Hán – Hạn Thiên La Sao La Hầu – Hạn Diêm Vương
Ất Sửu 1985 Sao Thủy Diệu – Hạn Thiên Tinh Sao Mộc Đức – Hạn Tam Kheo
Đinh Sửu 1997 Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyển Sao Thủy Diệu – Hạn Toán Tận

 

3. Bảng sao hạn 2023 của tuổi Dần

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn nam mạng Sao – Hạn nữ mạng
Tuổi Canh Dần 1950 Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ Sao Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Nhâm Dần 1962 Sao Thái Âm – Hạn Diêm Vương Sao Thái Bạch – Hạn Thiên La
Tuổi Giáp Dần 1974 Sao Thái Dương – Hạn Toán Tận Sao Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyển
Tuổi Bính Dần 1986 Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ Sao Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Mậu Dần 1998 Sao Thái Âm – Hạn Diêm Vương Sao Thái Bạch – Hạn Thiên La

Xem chi tiết cách luận hạn, giải hạn tại:
Xem cụ thể cách luận hạn, hóa giải tại : Sao hạn tuổi Sửu năm 2023 Xem cụ thể cách luận hạn, hóa giải tại : Sao hạn tuổi Dần năm 2023

4. Bảng sao hạn 2023 của tuổi Mão

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn nam mạng Sao – Hạn nữ mạng
Tân Mão 1951 Sao La Hầu – Hạn Tam Kheo Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Quý Mão 1963 Sao Kế Đô – Hạn Địa Võng Sao Thái Dương – Hạn Địa Võng
Ất Mão 1975 Sao Thái Bạch – Hạn Toán Tận Sao Thái Âm – Hạn Huỳnh Tuyển
Đinh Mão 1987 Sao La Hầu – Hạn Tam Kheo Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Kỷ Mão 1999 Sao Kế Đô – Hạn Địa Võng Sao Thái Dương – Hạn Địa Võng

Xem chi tiết cách luận hạn, giải hạn tại:
Xem chi tiết cụ thể cách luận hạn, hóa giải tại : Sao hạn tuổi Mão năm 2023

5. Bảng sao hạn 2023 của tuổi Thìn

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Nhâm Thìn 1952 Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyển Sao Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Giáp Thìn 1964 Sao Vân Hán – Hạn Thiên La Sao La Hầu – Hạn Diêm Vương
Bính Thìn 1976 Sao Thủy Diệu – Hạn Thiên Tinh Sao Mộc Đức – Hạn Tam Kheo
Mậu Thìn 1988 Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyển Sao Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Canh Thìn 2000 Sao Vân Hán – Hạn Thiên La Sao La Hầu – Hạn Diêm Vương

Xem chi tiết cách luận hạn, giải hạn tại:
Xem chi tiết cụ thể cách luận hạn, hóa giải tại : Sao hạn tuổi Thìn năm 2023

6. Bảng sao hạn năm 2023 của tuổi Tỵ

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Quý Tỵ 1953 Sao Thái Âm – Hạn Diêm Vương Sao Thái Bạch – Hạn Thiên La
Ất Tỵ 1965 Sao Thái Dương – Hạn Thiên La Sao Thổ Tú – Hạn Diêm Vương
Đinh Tỵ 1977 Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ Sao Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Kỷ Tỵ 1989 Sao Thái Âm – Hạn Diêm Vương Sao Thái Bạch – Hạn Thiên La
Tân Tỵ 2001 Sao Thái Dương – Hạn Toán Tận Sao Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyển

Xem chi tiết cách luận hạn, giải hạn tại:
Xem cụ thể cách luận hạn, hóa giải tại : Sao hạn tuổi Tỵ năm 2023

7. Bảng sao hạn 2023 của tuổi Ngọ

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Giáp Ngọ 1954 Sao Kế Đô – Hạn Địa Võng Sao Thái Dương – Hạn Địa Võng
Bính Ngọ 1966 Sao Thái Bạch – Hạn Toán Tận Sao Thái Âm – Hạn Huỳnh Tuyển
Mậu Ngọ 1978 Sao La Hầu – Hạn Tam Kheo Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Canh Ngọ 1990 Sao Kế Đô – Hạn Địa Võng Sao Thái Dương – Hạn Địa Võng
Nhâm Ngọ 2002 Sao Thái Bạch – Hạn Thiên Tinh Sao Thái Âm – Hạn Tam Kheo

Xem chi tiết cách luận hạn, giải hạn tại:
Xem cụ thể cách luận hạn, hóa giải tại : Sao hạn tuổi Ngọ năm 2023

8. Bảng sao hạn 2023 của tuổi Mùi

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Ất Mùi 1955 Sao Vân Hán – Hạn Địa Võng Sao La Hầu – Hạn Địa Võng
Đinh Mùi 1967 Sao Thủy Diệu – Hạn Thiên Tinh Sao Mộc Đức – Hạn Tam Kheo
Kỷ Mùi 1979 Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyển Sao Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Tân Mùi 1991 Sao Vân Hán – Hạn Thiên La Sao La Hầu – Hạn Diêm Vương
Quý Mùi 2003 Sao Thủy Diệu – Hạn Ngũ Mộ Sao Mộc Đức – Hạn Ngũ Mộ

Xem chi tiết cách luận hạn, giải hạn tại:
Xem chi tiết cụ thể cách luận hạn, hóa giải tại : Sao hạn tuổi Mùi năm 2023

9. Bảng sao hạn 2023 của tuổi Thân

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Bính Thân 1956 Sao Thái Dương – Hạn Thiên La Sao Thổ Tú – Hạn Diêm Vương
Mậu Thân 1968 Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ Sao Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Canh Thân 1980 Sao Thái Âm – Hạn Diêm Vương Sao Thái Bạch – Hạn Thiên La
Nhâm Thân 1992 Sao Thái Dương – Hạn Toán Tận Sao Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyển
Giáp Thân 2004 Sao Thổ Tú – Hạn Tam Kheo Sao Vân Hán – Hạn Thiên Tinh

Xem chi tiết cách luận hạn, giải hạn tại:
Xem cụ thể cách luận hạn, hóa giải tại : Sao hạn tuổi Thân năm 2023

10. Bảng sao hạn 2023 của tuổi Dậu

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Đinh Dậu 1957 Sao Thái Bạch – Hạn Toán Tận Sao Thái Âm – Hạn Huỳnh Tuyển
Kỷ Dậu 1969 Sao La Hầu – Hạn Tam Kheo Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Tân Dậu 1981 Sao Kế Đô – Hạn Địa Võng Sao Thái Dương – Hạn Địa Võng
Quý Dậu 1993 Sao Thái Bạch – Hạn Thiên Tinh Sao Thái Âm – Hạn Tam Kheo
Ất Dậu 2005 Sao La Hầu – Hạn Tam Kheo Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh

Xem chi tiết cách luận hạn, giải hạn tại:
Xem chi tiết cụ thể cách luận hạn, hóa giải tại : Sao hạn tuổi Dậu năm 2023

11. Bảng sao hạn 2023 của tuổi Tuất

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Mậu Tuất 1958 Sao Thủy Diệu – Hạn Thiên Tinh Sao Mộc Đức – Hạn Tam Kheo
Canh Tuất 1970 Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyển Sao Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Nhâm Tuất 1982 Sao Vân Hán – Hạn Thiên La Sao La Hầu – Hạn Diêm Vương
Giáp Tuất 1994 Sao Thủy Diệu – Hạn Ngũ Mộ Sao Mộc Đức – Hạn Ngũ Mộ
Bính Tuất 2006 Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyển Sao Thủy Diệu – Hạn Toán Tận

Xem chi tiết cách luận hạn, giải hạn tại:
Xem cụ thể cách luận hạn, hóa giải tại : Sao hạn tuổi Tuất năm 2023

12. Bảng sao hạn 2023 của tuổi Hợi

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Kỷ Hợi 1959 Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ Sao Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Tân Hợi 1971 Sao Thái Âm – Hạn Diêm Vương Sao Thái Bạch – Hạn Thiên La
Quý Hợi 1983 Sao Thái Dương – Hạn Toán Tận Sao Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyển
Ất Hợi 1995 Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ Sao Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Đinh Hợi 2007 Sao Thái Âm – Hạn Diêm Vương Sao Thái Bạch – Hạn Thiên La

III. Tra cứu tính chất TỐT – XẤU của sao hạn năm 2023

Sau khi biết được sao hạn 2023 theo tuổi của mình là gì, bạn nên xem phần đặc thù tốt – xấu này để biết được mình được cát tinh hay hung tinh chiếu mạng trong năm mới. Nếu là cát tinh chiếu thì đời sống dễ gặp nhiều suôn sẻ, mưu sự lớn nhỏ đều thành. Nếu gặp trung tinh thì mọi sự bình ổn, không phải lo ngại nhiều. Còn gặp hung tinh thì phải thận trọng hơn trong các quyết định hành động của mình

Bảng Tính Sao Hạn Năm 2023 theo năm sinh 12 Con Giáp chuẩn xác nhất 1

1. Tính chất Tốt – Xấu của sao chiếu mệnh năm 2023

Cửu tinh hay cửu diệu trong cách tính hạn hàng năm gồm 9 ngôi sao 5 cánh, được chia làm 3 mức Tốt – Trung bình – Xấu như sau :

 • Cát tinh: Thái Âm, Thái Dương, Mộc Đức
 • Hung tinh: Thái Bạch, La Hầu, Kế Đô
 • Trung tinh: Thổ Tú, Thủy Diệu, Vân Hán (Văn Hớn)

Bảng tóm tắt tính chất tốt – xấu của 9 sao:

Tên sao Tính chất sao
Sao Thái Bạch Chủ về hao tán tiền bạc, có tiểu nhân quấy phá, đề phòng quan sự, đau ốm tốn nhiều tiền chữa trị.
Sao Kế Đô Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí; trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về. Sao này hung nhất với nữ giới.
Sao La Hầu Chủ khẩu thiệt tinh, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết. Sao nặng nhất với nam giới.
Sao Thái Dương Chủ về công danh đắc lợi, nam giới được thăng quan tiến chức, còn nữ giới lại thường gặp vất vả mới mong đạt được ý nguyện.
Sao Thái Âm Chủ về danh lợi, hỉ sự, tốt cho nữ hơn nam, có lộc về đất đai, điền sản.
Sao Mộc Đức Chủ về hôn sự cát lành, tuy nhiên nữ giới đề phòng tật bệnh phát sinh nhất là máu huyết, nam giới coi chừng bệnh về mắt.
Sao Thủy Diệu Phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng tư và tháng tám. Chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói (nhất là nữ giới) nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu.
Sao Vân Hán Tai tinh, chủ về tật ách. Nam gặp tai hình, phòng thương tật, bị kiện thưa bất lợi; nữ không tốt về thai sản.
Sao Thổ Tú Ách tinh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, gia đạo không yên, chăn nuôi thua lỗ.

Diễn giải chi tiết về sao hạn năm 2023

1.1 Sao La Hầu – Hung tinh

Sao La Hầu
Sao La Hầu

Sao La Hầu chiếu vào các tuổi:

 • Nam mạng: 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 tuổi âm.
 • Nữ mạng: 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96 tuổi âm.
 • Có câu “Nam La Hầu, nữ Kế Đô”, nhằm chỉ đối với đàn ông gặp sao này thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tiền tốn của, đau ốm, sinh ra tệ ăn chơi, lãng phí, bồ bịch, cờ bạc, bê tha bia rượu, gia đạo mâu thuẫn bất hòa liên miên.
 • Đặc biệt sao trở nên xấu nhất vào tháng 1 và tháng 7 vì thế gia chủ cần chú ý hơn.
 • Đàn ông gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó lại được hên may, làm ăn được phát đạt mà người vợ sinh sản cũng được bình an.
 • Đối với nữ mệnh thường mang tiếng, cãi vã, sinh ra buồn bực muộn phiền.
 • Dễ gặp rắc rối liên quan đến pháp luật công quyền và chỉ trích.

Điềm xấu mà sao La Hầu tác động trong năm 2023 :

1.2 Sao Kế Đô – Hung tinh

Sao Kế Đô
Sao Kế Đô

Sao Kế Đô chiếu vào các tuổi:

 • Nam mạng: 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88, 97 tuổi âm.
 • Nữ mạng: 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 tuổi âm.

Tác động xấu mà Kế Đô mang tới cho năm 2023:

 • Gặp nhiều chuyện không may mắn, ốm đau bệnh tật, buồn sầu, chán nản thờ ơ. Đặc biệt với nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền chán nản.
 • Gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông. Nam giới gặp sao này phải đi xa mới có tiền bạc còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương, bị nữ giới hại.
 • Nữ giới cực kỵ Kế Đô tinh, khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui, thường xảy ra nhiều tai tiếng thị phi, miệng đời chê trách. Nhưng nếu nữ giới đang có thai gặp Kế Đô tinh thì ngược lại, dữ sẽ hóa lành. Bởi theo quan niệm người xưa là phụ nữ có bầu bị Kế Đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu mà trái lại còn tốt cho cả chồng và thai nhi trong bụng.
 • Còn nam giới nếu có số đào hoa gặp hung tinh Kế Đô thì cũng dễ bị tai tiếng vì đàn bà. Cho nên hệ lụy kéo theo công việc, tài chính, sự nghiệp khó khăn hơn rất nhiều.

1.3 Sao Thái Bạch (Kim Diệu) – Hung tinh

Sao Thái Bạch
Sao Thái Bạch

Sao Thái Bạch chiếu vào các tuổi:

 • Đàn ông: Các tuổi 40, 31, 22, 58, 67, 76… âm lịch.
 • Phụ nữ: Các tuổi 44, 35, 26, 62, 71, 80… âm lịch.

Ảnh hưởng xấu của sao Thái Bạch gây ra trong năm 2023:

 • Hao tốn nhiều tiền của.
 • Ốm đau, dễ mắc các bệnh liên quan đến nội tạng. Nhiều người bị bệnh tật mãn tính, khó chữa khỏi.
 • Thường gặp phải nhiều vướng mắc, rắc rối liên quan tới luật pháp.
 • Công việc làm ăn lận đận, kinh doanh dễ bị hao tốn tiền bạc tài sản lớn, gặp tiểu nhân, bị kẻ xấu lợi dụng hãm hại. thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng.
 • Có xu hướng sống khép kín, không thích trò chuyện, tâm sự với mọi người, tạo cảm giác xa cách, khó gần. Mọi người nhìn vào có cảm giác họ u tối, nhưng nếu họ càng như thế càng dễ gặp họa.
 • Nếu vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn.

1.4 Sao Thái Dương (Nhật Diệu) – Cát tinh

Thái Dương chính là Mặt Trời, thuộc hành Hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống Cửu Diệu niên hạn. Khi gặp sao này nhờ vượng khí cát lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc.

Sao Thái Dương
Sao Thái Dương

Sao Thái Dương chiếu mạng vào các tuổi:

 • Đối với nam: 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95 (tuổi âm)
 • Đối với nữ: 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88, 97 (tuổi âm)

Lợi ích được hưởng khi được Thái Dương chiếu mạng trong năm 2023:

 • Làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Nhiều doanh nhân có thể tạo dựng nên thương hiệu nổi tiếng, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp.
 • Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 Âm lịch, đây được xem là hai tháng Đại cát.
 • Trong năm mà gặp Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng.
 • Đối với thế hệ trẻ có Thái Dương chiếu mệnh sẽ học hành thông minh, sáng suốt, thường có thành tích học tập tốt, thi cử đỗ đạt cao.
 • Vì bản chất là ánh sáng nên cách làm cần quang minh, đường đường chính chính mới gặp cát lợi. Nếu như làm ăn mờ ám thì tình hình ngược lại, giống như sao Thái Bạch, là hung thần hao tốn của cải.
 • Nhiều quan điểm cho rằng Thái Dương tinh chỉ hợp với nam giới, không hợp với nữ giới, tuy nhiên với bản chất là vượng tinh thì nam giới đắc lợi hơn, nữ giới cũng gặp may mắn, tuy nhiên không bằng nam giới.

1.5 Sao Thái Âm (Nguyệt Diệu) – Cát tinh

Sao Thái Âm chiếu mạng các tuổi:

 • Nam mạng: 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 98 tuổi mụ.
 • Nữ mạng: 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94 tuổi mụ.

Lợi ích được hưởng khi sao Thái Âm chiếu mạng năm 2023:

 • Có cơ hội bội thu về tài lộc, kinh doanh, buôn bán.
 • Nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp, nếu đang trong độ tuổi kết hôn có thể lập gia đình.
 • Nữ giới sẽ phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, danh lợi lưỡng toàn, sinh con.
 • Có lợi cho ai làm việc liên quan đến , tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa.

1.6 Sao Mộc Đức (Mộc Diệu) – Cát tinh

Sao Mộc Đức
Sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức chiếu mạng các tuổi:

 • Đối với nam 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 tuổi âm
 • Đối với nữ: 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93 tuổi âm

Lợi ích được hưởng khi sao Mộc Đức chiếu mạng năm 2023:

 • Quý nhân trợ mệnh, có thể gặp người tốt chỉ bảo thêm trên con đường sự nghiệp, kinh doanh được ví như “vén mây mờ để nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, thoát khỏi mờ mịt, tối tăm. Tuy nhiên, với người mới bắt đầu khởi nghiệp cần thận trọng, đề phòng thất bại.
 • Hôn nhân hòa hợp, tốt về mặt cưới hỏi.
 • Phụ nữ mang thai gặp điềm lành, tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán.
 • Có bạn bè mới, có cơ hội thăng quan tiến chức.
 • Công việc bình an sinh tài sinh lợi.
 • Đối với việc học tập của một số người thì năm này đánh dấu một mốc quan trong trong sự nghiệp học tập của mình, thường gặp thầy giỏi, bạn tốt, giúp đỡ trong học tập và giành được thành tích cao.

1.7 Sao Thủy Diệu (Thủy Diệu) – Trung tinh

Sao Thủy Diệu chiếu mạng các tuổi:

 • Nam mạng: 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93 tuổi âm
 • Nữ mạng: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 tuổi âm

Ảnh hưởng của sao Thủy Diệu tới cuộc sống trong năm 2023:

 • Đối với công danh: khi gặp sao này nhiều người thăng tiến như rồng vẫy vùng nơi biển cả.
 • Xét về tiền bạc, tài sản: có dấu hiệu tăng tiến theo thời gian không ngừng. Nhiều người đi làm ăn xa sẽ thu được thành công rực rỡ.
 • Tuy nhiên có điềm bất trắc về sông nước. Không nên đi sông biển, đi xa tránh qua sông qua đò, tránh gây tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu.
 • Sao này kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch, có dấu hiệu thị phi, đau ốm bệnh tật hoặc tai ương bất ngờ.

1.8 Sao Vân Hán (Sao Vân Hớn) (Hỏa Diệu) – Trung tinh

Sao Vân hán chiếu mạng các tuổi:

 • Nam mạng: 06, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96 tuổi âm
 • Nữ mạng: 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 tuổi âm

Ảnh hưởng của sao Vân Hán tới cuộc sống năm 2023:

 • Làm ăn mọi việc đều trung bình
 • Đề phòng thương tật, đâu ốm, mồm miệng.
 • Nói lời khó nghe dễ bị thiệt thân
 • Nam gặp tai tinh, bị kiện, thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch.
 • Gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng.Trở nên thủ cực, bảo vệ nền nếp cũ, khá bảo thủ và không ưa đổi mới. Dễ vướng vào các rắc rối về giấy tờ, kiện tụng, nóng nảy không giữ mồm miện nên mâu thuẫn, cãi vã.

1.9 Sao Thổ Tú (Thổ Diệu) – Trung tinh

Sao Thổ Tú
Sao Thổ Tú

Sao Thổ Tú chiếu mạng các tuổi:

 • Nam mạng: 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 tuổi âm
 • Nữ mạng: 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95 tuổi âm

Ảnh hưởng của sao Thổ Tú tới đời sống năm 2023 :

 • Bị tiểu nhân hãm hại, làm ăn khó thuận lợi vì xung quanh luôn có những tiểu nhân gièm pha, phá hoại, mọi sự khó thành.
 • Sức khỏe không được tốt, hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng.
 • Đi xa không thuận lợi, nên hạn chế đi xa tránh gặp nạn.
 • Tình cảm không được suôn sẻ, gặp nhiều trắc trở, xảy ra nhiều cãi vã, tranh chấp không đáng có.
 • Trong lòng hay mang nỗi buồn man mác, tâm lý không vững vàng, hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, song cũng không gặp tai họa gì. Vì thế, nên tìm cách điều chỉnh cảm xúc của mình bằng những điều tích cực.
 • Người cao tuổi dễ bị bệnh tật hoành hành, ốm lâu khó khỏi. Gia trạch bất an, hay chiêm bao mộng mị, không nên nuôi con vật gì.

2. Ảnh hưởng của các niên hạn trong năm 2023

8 niên hạn quay vòng liên tục hàng năm, phân chia thành các đại, tiểu hạn khác nhau.

 • Đại hạn: Toán Tận, Huỳnh Tuyển
 • Tiểu hạn: Tam Kheo, Ngũ Mộ
 • Xấu: Thiên Tinh, Thiên La, Địa Võng, Diêm Vương

Bảng tóm tắt tính chất các hạn năm 2023

Tên hạn Tính chất hạn
Hạn Toán Tận Tật bệnh, hao tài
Hạn Huỳnh Tuyển Bệnh nặng, hao tài
Hạn Tam Kheo Tay chân nhức mỏi
Hạn Ngũ Mộ Hao tiền tốn của
Hạn Thiên Tinh Bị thưa kiện, thị phi
Hạn Thiên La Bị phá phách không yên
Hạn Địa Võng Tai tiếng, coi chừng tù tội
Hạn Diêm Vương Người xa mang tin buồn

Diễn giải chi tiết các hạn trong năm 2023:

2.1 Hạn Toán Tận

Toán Tận thuộc Đại hạn. Gặp hạn Toán tận, hao tài, ngộ trúng. Đi đường đem tiền nhiều hoặc đồ nữ trang quý giá ắt bị cướp giựt và tánh mạng cũng lâm nguy. Chớ có hùm hạp hay đi khai thác lâm sản ắt gặp tai nạn.

2.2 Hạn Huỳnh Tuyển (Huỳnh Tuyền)

Huỳnh Tuyển là Đại hạn. Gặp hạn Huỳnh tuyền, có chứng đau đầu, xây xẩm. Không nên mưu lợi bằng đường thủy, đừng bảo chứng cho ai vì ắt sẽ sanh chuyện bất lợi.

2.3 Hạn Tam Kheo

Tam Kheo là Tiểu hạn. Gặp hạn Tam kheo đề phòng đau chân tay, chứng phong thấp hay là lo buồn cho người thân yêu. Tránh tụ họp chỗ đông người e gặp sự rủi ro. Tránh khiêu khích, nên nhẫn nhịn. Đề phòng thương tích tay chân, ngăn ngừa, giữ gìn củi lửa cho lắm.

2.4 Hạn Ngũ Mộ

Ngũ Mộ là Tiểu hạn. Gặp hạn Ngũ mộ, hao tài, bất an. Chớ mua đồ lậu và đừng cho ai ngủ nhờ vì sẽ có tai bay họa gởi. Phòng tài hao của mất. Tránh mua đồ không có hóa đơn.

2.5 Hạn Thiên Tinh

Gặp hạn Thiên Tinh, đề phòng ngộ độc, có thai chớ vói lấy đồ trên cao, e bị té trụy thai, nguy hiểm, cũng nên đề phòng lúc ăn uống kẻo ngộ độc. Đau ốm nên thành tâm cầu chư Phật độ cho mới qua khỏi.

2.6 Hạn Thiên La

Gặp hạn Thiên La, đề phòng cảnh phu thê ly cách, nhẫn nhịn trong nhà để tránh cảnh đó, chớ ghen tương gắt gỏng mà chuyện bé xé ra to.

2.7 Hạn Địa Võng

Gặp hạn Địa Võng dễ bị vướng tai tiếng, coi chừng tù tội, kỵ đi với ai lúc trời tối. Chớ cho người ngủ trọ, tránh mua đồ lậu hay đồ quốc cấm.

2.8 Hạn Diêm Vương

Gặp hạn Diêm Vương dự báo sẽ có người xa mang tin buồn, khó thoát khó khăn hiện tại nhưng về mưu sanh thì tốt, được tài lộc dồi dào, vui vẻ.
8 niên hạn quay vòng liên tục hàng năm, phân loại thành các đại, tiểu hạn khác nhau .

IV. Cách cúng dâng sao giải hạn năm 2023

Việc cúng dâng sao hóa giải nhằm mục đích mục tiêu chính là giảm bớt xui khí của sao xấu, tăng thêm cát khí của sao tốt, từ đó cầu mong một năm mới bình an, thịnh vượng .Gia chủ hoàn toàn có thể thực thi cúng hóa giải 1 lần vào dịp đầu năm mới hoặc hoàn toàn có thể cúng hàng tháng vào các ngày cố định và thắt chặt tương ứng với sao chiếu mệnh. Dù là hình thức nào đi nữa, sắm lễ và hành lễ sao cho tương thích, bày tỏ tấm lòng tôn kính là được, không miễn cưỡng phải mâm cao cỗ đầy .

Cách cúng dâng sao giải hạn năm 2023
Cách cúng dâng sao giải hạn năm 2023

1. Hướng dẫn cách cúng dâng sao năm 2023

1.1 Cách cúng giải sao Thái Bạch năm 2023

 • Thời gian: Ngày 15 âm hàng tháng hoặc có thể cúng 1 lần vào những ngày đầu năm mới.
 • Sắm lễ: 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”.

1.2 Cách cúng giải sao Kế Đô năm 2023

 • Thời gian: Ngày 18 âm lịch hàng tháng hoặc cúng 1 lần vào dịp đầu năm mới.
 • Sắm lễ: 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”.

1.3 Cách cúng giải sao La Hầu năm 2023

 • Thời gian: Ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng hoặc cúng 1 lần vào dịp đầu năm.
 • Sắm lễ: 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”.

1.4 Cách cúng giải sao Thổ Tú năm 2023

 • Thời gian: 19 âm lịch hàng tháng hoặc 1 lần duy nhất vào đầu năm mới.
 • Sắm lễ: 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân”.

1.5 Cách cúng giải sao Thủy Diệu năm 2023

 • Thời gian: Ngày 21 âm lịch hàng tháng, hoặc cúng 1 lần vào đầu năm.
 • Sắm lễ: 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”.

1.6 Cách cúng giải sao Vân Hán năm 2023

 • Thời gian: Ngày 29 âm lịch hàng tháng. Hoặc có thể tiến hành 1 lần vào đầu năm mới.
 • Sắm lễ: 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”

1.7 Cách cúng dâng sao Thái Dương năm 2023

 • Thời gian: Ngày 27 âm lịch hàng tháng hoặc dịp đầu năm mới.
 • Sắm lễ: 2 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”.

1.8 Cách cúng dâng sao Thái Âm năm 2023

 • Thời gian: Ngày 26 âm lịch hàng tháng hoặc dịp đầu năm mới.
 • Sắm lễ: 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”

1.9 Cách cúng dâng sao Mộc Đức năm 2023

 • Thời gian: Ngày 25 âm lịch hàng tháng hoặc cúng một lần vào dịp đầu năm mới.
 • Sắm lễ: 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”.

Mẫu bài văn khấn cúng dâng sao giải hạn năm 2023

Dưới đây là bài văn khấn cúng dâng sao giải hạn năm Quý Mão 2023 áp dụng cho tất cả các tuổi. Tuy nhiên, ứng với mỗi sao lại có tên sao và danh xưng các vị thần sao khác nhau. Bạn đọc cần lưu ý thay đổi khi hành lễ. Bài văn khấn như sau:

Nam mô a di Đà Phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Tlượng đế .- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế .- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửa hàm Giải ách tinh quân

Con kính lạy …. (danh xưng các vị thần sao khi hành lễ phía trên).

– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Châu quân .

Tín chủ con là : … … … … … … …

Hôm nay là ngày……. tháng…….. năm ……
Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ)…… để làm lễ giải hạn sao (tên sao)… chiếu mệnh:

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn ; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, thịnh vượng thịnh vượng .

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì .Nam mô a di Đà Phật !

Xem thêm: Căn hộ hợp phong thủy mang tài lộc cho gia chủ trong năm 2023 khám phá thêm Căn hộ Khai Sơn City

2. Hướng dẫn cách hóa giải sao hạn năm 2023 bằng phong thủy

2.1 Cách hóa giải sao chiếu mệnh năm 2023

 • Sao La Hầu chiếu: Sao này thuộc hành Kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành Thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, saphia…
 • Sao Kế Đô chiếu: Sao này mang hành Thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành Kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám, ghi. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế…
 • Sao Thái Bạch chiếu: Vì sao này thuộc hành Kim nên người có sao này chiếu tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Có thể dùng những đồ trang sức phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, saphia…
 • Sao Thổ Tú chiếu: Trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng…
 • Sao Thủy Diệu chiếu: Những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, saphia, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo… cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao này chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà.
 • Sao Vân Hán chiếu: Sao mang ngũ hành Hỏa, nên dùng hành Thổ để tiết khí hành Hỏa của sao xấu. Có thể đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như Thạch anh vàng, Thạch anh tóc vàng, Thạch anh ưu linh nâu, hổ phách…
 • Sao Mộc Đức chiếu: Có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như: Ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành Thủy. Mục đích là để Thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như Thạch anh đen, Thạch anh tóc tiên đen, Lam Bảo (Ngọc lam)…
 • Sao Thái Âm chiếu: Nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như: thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương… Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu.
 • Sao Thái Dương chiếu: Nam giới có thể sử dụng vật phẩm phong thủy hoặc đeo trang sức đá quý màu đỏ, màu hồng, màu tím như Thạch anh tóc đỏ,Thạch anh tím, Thạch anh hồng…; màu xanh lá như: Vòng tay ngọc Myanmar, Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo ruby xanh.. Nữ giới đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như Thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, Thạch anh vàng, Thạch anh tóc vàng,…

Kết Lại:

Trên đây là tất tần tật các thông tin sao hạn năm 2023 theo từng tuổi. Khi tham khảo bảng sao hạn 2023 sẽ giúp cho mỗi người có các dự định tốt nhất vào năm mới. Cũng nhờ đó mà có thể tránh được các rủi ro, vận hạn do sao xấu đem tới. Đồng thời phát huy năm sao cát chiếu mệnh mà gặt hái thêm được nhiều phúc lộc. Chúc quý bạn đọc một năm Quý Mão 2023 vạn sự cát lành, an khang thịnh vượng!

==>> Xem thêm: Tử vi 12 Cung Hoàng Đạo

Nguồn: Chungcuhanoivip.net

THÁNG 3