Công Chứng Vi Bằng là gì? Thủ tục lập vi bằng như thế nào?

Trong thời gian gần đây, việc công chứng vi bằng trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đầy đủ kinh nghiệm và hiểu rõ về quy định pháp luật liên quan đến công chứng vi bằng cũng như chi phí thực hiện thủ tục này. Cùng Chungcuhanoivip tìm hiểu thủ tục và quy trình hướng dẫn trong bâì viết dưới đây.

Vi bằng là việc lập và ghi nhận sự kiện, hành vi thực tế được chứng kiến trực tiếp, theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức, tuân theo quy định. Trong lĩnh vực mua bán và chuyển nhượng nhà đất, thuật ngữ “vi bằng hợp đồng mua bán nhà đất” thường được sử dụng. Tuy nhiên, liệu có nên mua bán nhà đất với vi bằng hay không? Có những rủi ro nào trong quá trình này? Và cần có những kinh nghiệm như thế nào trong việc mua bán nhà đất có vi bằng? Bài viết dưới đây sẽ giúp làm rõ những vấn đề trên.

Công chứng vi bằng là gì
Công chứng vi bằng là gì

Công chứng vi bằng là gì?

Vi bằng là gì?

Vi bằng và việc lập vi bằng đều liên quan chặt chẽ đến hoạt động của Thừa phát lại. Lập vi bằng có thể được định nghĩa đơn giản là việc mô tả chính xác những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại đã trực tiếp quan sát, nghe thấy hoặc trải qua. Nói cách khác, việc lập vi bằng là việc Thừa phát lại sử dụng các giác quan của mình để ghi lại sự thật một cách khách quan. Pháp luật hiện hành quy định điều này tại khoản 2, Điều 3 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

Với định nghĩa như vậy, vi bằng được lập nhằm cung cấp bằng chứng cho tổ chức hoặc cá nhân sử dụng trong các hoạt động xét xử và các mối quan hệ pháp lý khác. Việc lập vi bằng của Thừa phát lại có những đặc điểm và yêu cầu sau:

 • Vi bằng mang hình thức là một văn bản. Văn bản này phải được lập bởi chính Thừa phát lại, không được ủy quyền hoặc nhờ người khác lập và ký tên thay mình trên vi bằng.
 • Việc lập vi bằng phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về hình thức và nội dung của văn bản.
 • Vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại đã chứng kiến trực tiếp. Đây là kết quả của quá trình quan sát trực tiếp và được phản ánh một cách khách quan, trung thực trong một văn bản lập bởi Thừa phát lại.
 • Vi bằng do Thừa phát lại lập theo đúng trình tự và thủ tục quy định của pháp luật, và được sử dụng như một bằng chứng có giá trị chứng minh.
Vi bằng là gì
Vi bằng là gì

Công chứng vi bằng là gì?

Công chứng vi bằng là việc công chứng và chứng nhận các văn bản, giấy tờ, hợp đồng giao dịch bởi Thừa phát lại. Qua việc ghi nhận sự kiện và hành vi, vi bằng được sử dụng làm chứng cứ trong các vụ án và được công nhận theo quy định của Luật Công chứng 2014.

Theo quy định tại Điều 36 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại:

 • Vi bằng không thay thế được các văn bản công chứng, văn bản chứng thực, hay văn bản hành chính khác.
 • Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét trong việc giải quyết các vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật. Nó cũng được sử dụng là căn cứ cho các giao dịch giữa cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Vi bằng chỉ có giá trị là một chứng cứ, là một bằng chứng công nhận việc mua bán và giao nhận tiền nhà, không phải là một thủ tục hành chính để đảm bảo giá trị của tài sản.
 • Vì vậy, có thể kết luận rằng công chứng vi bằng không mang giá trị pháp lý mà chỉ có giá trị là một chứng cứ.

Mua bán nhà đất thông qua vi bằng là gì?

Công chứng vi bằng là việc công chứng và chứng nhận các văn bản, giấy tờ, hợp đồng giao dịch bởi Thừa phát lại. Qua việc ghi nhận sự kiện và hành vi, vi bằng được sử dụng làm chứng cứ trong các vụ án và được công nhận theo quy định của Luật Công chứng 2014.

Công Chứng Vi Bằng là gì? Thủ tục lập vi bằng như thế nào? 1

Theo quy định tại Điều 36 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại:

 • Vi bằng không thay thế được các văn bản công chứng, văn bản chứng thực, hay văn bản hành chính khác.
 • Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét trong việc giải quyết các vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật. Nó cũng được sử dụng là căn cứ cho các giao dịch giữa cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Vi bằng chỉ có giá trị là một chứng cứ, là một bằng chứng công nhận việc mua bán và giao nhận tiền nhà, không phải là một thủ tục hành chính để đảm bảo giá trị của tài sản.
 • Vì vậy, có thể kết luận rằng công chứng vi bằng không mang giá trị pháp lý mà chỉ có giá trị là một chứng cứ.

Mua bán nhà đất thông qua vi bằng có giá trị pháp lý hay không?

Việc mua bán nhà đất thông qua vi bằng không mang giá trị pháp lý và thực tế là một hình thức lách luật. Nếu xảy ra tranh chấp, vi bằng có thể bị tuyên vô hiệu nếu không tuân thủ đúng quy định pháp luật về hình thức giao dịch. Thực tế, giao dịch mua bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể, giao dịch này phải được xác lập thông qua hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng này phải được công chứng, chứng thực theo yêu cầu của các bên dựa trên quy định của pháp luật.

Để người sử dụng đất được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, cần đáp ứng các điều kiện sau: có Giấy chứng nhận (trừ các trường hợp được quy định khác), đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, và trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, giao dịch mua bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được thực hiện thông qua hợp đồng công chứng, chứng thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc vi bằng không mang giá trị pháp lý và chỉ là một trong những nguồn chứng cứ trong trường hợp tranh chấp, không thay thế được các văn bản công chứng, văn bản chứng thực, hay văn bản hành chính khác.

Những loại giấy tờ được công chứng vi bằng

Viết lại nội dung: Công chứng vi bằng được áp dụng cho nhiều loại giấy tờ, văn bản và tài liệu khác nhau. Điều này bao gồm cả giấy tờ cá nhân như giấy khai sinh, giấy kết hôn, giấy ly hôn, giấy chứng minh nhân dân và cũng bao gồm các tài liệu liên quan đến doanh nghiệp như giấy phép kinh doanh, báo cáo tài chính, hợp đồng, giấy tờ thuế và nhiều hơn nữa. Quá trình công chứng vi bằng đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của các giấy tờ và tài liệu này, đồng thời cung cấp một bằng chứng chính thức về sự xác nhận và sự thật của thông tin được ghi lại trong đó.

Quy trình công chứng vi bằng

Quy trình công chứng vi bằng gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ

Trước khi đến công chứng, bạn cần chuẩn bị giấy tờ và tài liệu cần công chứng. Đảm bảo rằng các giấy tờ và tài liệu này đã đầy đủ, không mắc sai sót trước khi mang đến công chứng.

Bước 2: Điền thông tin vào biểu mẫu

Sau khi đã chuẩn bị xong giấy tờ, bạn cần điền thông tin vào biểu mẫu tại cơ quan công chứng. Biểu mẫu này sẽ được ký xác nhận trước khi tiến hành công chứng.

Bước 3: Thanh toán phí

Sau khi điền thông tin vào biểu mẫu, bạn cần thanh toán phí công chứng. Phí công chứng vi bằng thường khá đắt đỏ và phụ thuộc vào loại giấy tờ hay tài liệu bạn cần công chứng.

Bước 4: Tiến hành công chứng

Sau khi đã hoàn tất các bước trên, bạn sẽ được tiến hành công chứng vi bằng. Các cơ quan công chứng thường sẽ kiểm tra lại nội dung của giấy tờ hoặc tài liệu để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Sau khi xác nhận tính chính xác của giấy tờ hoặc tài liệu, cơ quan công chứng sẽ ký và đóng dấu lên giấy tờ hoặc tài liệu đó.

Bước 5: Nhận giấy tờ

Sau khi đã tiến hành công chứng thành công, bạn sẽ được nhận lại giấy tờ hoặc tài liệu và biểu mẫu công chứng đã ký xác nhận. Giấy tờ hoặc tài liệu này đã được công nhận tính hợp pháp và có thể sử dụng trong các hoạt động pháp lý khác.

Lưu ý khi tiến hành công chứng vi bằng

Việc tiến hành công chứng vi bằng là một quá trình quan trọng trong đời sống, cần sự chuẩn bị và chú ý kỹ. Dưới đây là một số lưu ý cần ghi nhớ:

 • Đảm bảo các giấy tờ hoặc tài liệu cần công chứng đã đầy đủ, không mắc sai sót về thông tin hay hình thức.
 • Thực hiện công chứng tại các cơ quan công chứng uy tín và có thâm niên trên thị trường.
 • Tìm hiểu trước về các quy định, chính sách và phí công chứng của cơ quan công chứng để chuẩn bị tốt hơn.

Kết Luận:

Qua bài viết Chungcuhanoivip.net hi vọng thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm vi bằng. Từ đó, chúng ta cần cẩn trọng hơn trong việc đưa ra những phát ngôn và kiểm soát hành vi của mình. Đồng thời, khi tham gia giao dịch mua bán nhà đất, nên lựa chọn công chứng vi bằng để đảm bảo an toàn và bảo vệ tài sản của mình.

THÁNG 3