Bản đồ quy hoạch Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Bản đồ quy hoạch Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam giúp bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ Việt Nam. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn. Giờ hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

bản đồ quy hoạch phường châu sơn phủ lý
bản đồ quy hoạch phường châu sơn phủ lý

Giới thiệu: Châu Sơn là một phường thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Phường Châu Sơn được thành lập năm 2013 trên cơ sở xã Châu Sơn.[1]. Đông giáp phường Thanh Châu; Tây giáp xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng; Nam giáp thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm và phường Thanh Tuyền; Bắc giáp phường Lê Hồng Phong.[1] Xã Châu Sơn có diện tích 5,56 km², dân số năm 2000 là 5945 người,[2] mật độ dân số đạt 1069 người/km². Năm 2013, phường Châu Sơn có 524,11 ha diện tích tự nhiên và 8.158 người.[1] Diện tích: 524,11 ha
Vùng miền:Bắc bộ
Dân tộc: Kinh

Bản đồ Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam giúp tra cứu chính xác về địa điểm đường đi tại Châu Sơn chính xác nhất, với bản đồ Google Map một cách chính xác

Quy hoạch các phường thuộc Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam:

Bản đồ quy hoạch Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Phường Lam Hà, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Liêm Chung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Tiên Tân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Tiên Hải, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Liêm Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Phường Thanh Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Đinh Xá, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Trịnh Xá, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Xem chi tiết Bản đồ quy hoạch Thành phố Phủ Lý Hà Nam đến 2030

Nguồn: Chungcuhanoivip.net

THÁNG 3