Mẫu văn khấn mùng 1, Ngày rằm hàng tháng chuẩn nhất

Theo phong tục của người Việt ta thì cứ đến ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng thì những gia đình, người làm ăn buôn bán sẽ thường chuẩn bị hương hoa, lễ vật để cúng bái tổ tiên thần linh để cầu mong một tháng mới may mắn, tốt lành, ăn nên làm gia.

Nhưng hiện nay có rất nhiều người cúng bái vẫn chưa biết khấn gì, vì thế bài viết sau sẽ gợi ý cho các bạn những mẫu văn khấn mùng 1, ngày rằm để các bạn có thể tham khảo.

Lễ vật cần chuẩn bị cúng ngày rằm và mùng 1

Mâm cúng ngày rằm tháng Chạp

Cúng rằm tháng Chạp không cần quá cầu kỳ, chỉ cần lòng thành. Nghi thức tâm linh này nhằm tưởng nhớ và gửi lời chúc sức khỏe, may mắn, bình an đến mọi thành viên trong gia đình.

Vào ngày rằm tháng Chạp, tùy từng địa phương và kinh tế của mỗi gia đình mà chuẩn bị lễ vật tương ứng. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo những lễ vật cơ bản như:

 • Lễ chay: hoa tươi, quả tươi, trầu cau, nước sạch, nến, hương.
 • Lễ mặn: xôi/bánh chưng, gà luộc, giò/chả, nem rán canh, các món xào,..
Mẫu văn khấn mùng 1, ngày rằm hàng tháng
Mẫu văn khấn mùng 1, ngày rằm hàng tháng

Mâm cúng hàng tháng

Theo người xưa, mâm cỗ cúng rằm, mùng 1 thường phải chuẩn bị cầu kỳ, có cả món chay và món mặn. Nhưng do cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn, nhiều gia đình sẽ không có thời gian để chuẩn bị đầy đủ các lễ vật cần thiết.

Vì vậy, mâm cúng ngày rằm, mùng 1 đã được đơn giản hóa đi nhiều. Tuy nhiên, một mâm cúng vẫn cần phải có đủ các lễ vật như:

 • Hoa tươi
 • Hương
 • Bánh kẹo
 • Trầu, cau
 • Nước
 • Hoa quả

Mẫu văn khấn ngày rằm, mùng 1 Thổ Công, Thần Linh

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

– Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

– Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại: ………

Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Mẫu văn khấn ngày rằm
Mẫu văn khấn ngày rằm

Mẫu văn khấn ngày rằm, mùng 1 gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

– Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày ….. gặp tiết ….. (ngày rằm, mồng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Văn khấn

Văn khấn rằm trung thu

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật! (lạy 3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười

phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính tay Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại

Tín chủ (chúng) con là:..

Hôm nay là ngày Rằm

Ngụ tại:..

tháng Tám gặp tiết Trung Thu tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên

trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giảm lòng

thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ.. cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lại hâm hưởng. Xin các ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật! (lạy 3 lạy)

Văn khấn rằm trung thu
Văn khấn rằm trung thu

Văn khấn rằm tháng 7

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

-Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

-Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy…….

Tín chủ chúng con là…..

Ngụ tại……..

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu

vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao này không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giải tỏ lòng thành, nguyện mong nạt thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật! (lạy 3 lạy)

Ý nghĩa ngày rằm và mùng 1 âm lịch hàng tháng
Ý nghĩa ngày rằm và mùng 1 âm lịch hàng tháng

Ý nghĩa ngày rằm và mùng 1 âm lịch hàng tháng

Theo quan niệm từ xa xưa, ngày mùng 1 hàng tháng được gọi là ngày sóc. Từ “sóc” có nghĩa là “bắt đầu” trong bối cảnh này, vì vậy nó được gọi là ngày sóc.

Còn về ý nghĩa của ngày Rằm thì thường gọi là ngày vọng. Từ “Vọng” có nghĩa là nhìn xa trông rộng. Đây là ngày mặt trăng và mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng. Người xưa cho rằng, đây là ngày chúng ta ngắm nhìn mặt trăng và mặt trời nhiều nhất, soi sáng mọi tâm hồn và đẩy lùi mọi bóng tối âm u trong lòng.

Ngày rằm rơi vào ngày 15 theo âm lịch. Mỗi tháng có một ngày rằm. Theo đó, một năm có 12 ngày rằm. Một số ngày rằm linh thiêng nhất trong năm là cúng rằm tháng giêng, rằm trung thu, rằm tháng bảy.

Ngày Rằm tháng Giêng còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu, đại lễ Thượng Nguyên rơi vào tháng 1 (tháng Giêng). Đây là trăng tròn đầu tiên của một năm mới. Lễ cúng rằm tháng Giêng thường được tiến hành vào giờ Ngọ (từ 11 giờ đến 13 giờ) của ngày rằm (15 tháng Giêng âm lịch). Hầu hết các gia đình vẫn cúng vào ngày này, giờ giấc linh hoạt tùy theo điều kiện thực tế.

Người Việt coi ngày Sóc hay ngày Vọng là ngày tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, ông vải. Hai ngày này còn mang ý nghĩa “điềm lành” và được xem là ngày tốt nhất trong tháng. Thực tế cúng mùng 1, ngày rằm hay cúng chiều 30, chiều 14

Ý nghĩa số nén hương khi thắp

 • Thắp 1: Ngụ ý bình an cho gia chủ
 • Thắp 3: Thông báo cho người thân biết để tự bảo vệ mình và xua đuổi tai họa.
 • Thắp 5: Dự báo hung cát cho người khác hoặc mời gọi thần linh hiện về.
 • Thắp 7: Mời gọi thiên thần, thiên binh thiên tướng, bình thường người ta ít khi thắp 7 nén.
 • Thắp 9: Đây là tín hiệu cầu cứu, không cần thiết sẽ không thắp như vậy.

Tùy vào không gian thờ cúng, nếu nhà gia chủ chật, các chuyên gia phong thủy khuyên nên thắp 1 nén nhang, để khói không ảnh hưởng xung quanh, nhất là nhà có trẻ nhỏ, phòng thờ. Tránh lửa.

Kết lại:

Trên đây là văn khấn mùng 1 và ngày Rằm hàng tháng chuẩn nhất mà chungcuhanoivip.net tổng hợp lại được. Đừng quên thường xuyên ghé thăm để đón đọc thêm nhiều những thông tin hữu ích khác nhé.

Nguồn: Chungcuhanoivip.net

THÁNG 3