Cách kiểm tra sổ hồng thật hay giả cực kỳ đơn giản?

Có thể nói Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở được xem là một trong những giấy tờ quan trọng. Hiện nay, tình trạng sổ đỏ, sổ hồng giả xuất hiện tràn lan. Làm sao để biết sổ nào là giả sổ nào là thật? Bài viết sau đây Chungcuhanoivip sẽ hướng dẫn kiểm tra sổ hồng, sổ đỏ thật 100%

Để hạn chế các rủi ro trong mua bán nhà đất, người mua cần kiểm tra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ hồng) để đảm bảo các thông tin chính xác tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Hướng dẫn cách kiểm tra thông tin sổ hồng

Nhìn tổng thể, Giấy chứng nhận gồm một tờ có bốn trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen, trang bổ sung nền trắng. Để kiểm tra tính thật giả của Giấy chứng nhận, bạn có thể kiểm tra số seri hay mã vạch in tại cuối trang bốn.

Thông tin được ghi trong sổ hồng

Giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giấy chứng nhận gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi Giấy chứng nhận) và Trang bổ sung nền trắng; mỗi trang có kích thước 190mm x 265mm; bao gồm các nội dung theo quy định như sau:

 1. Trang 1 gồm thông tin ở mục “I”
  Thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”
  Số phát hành Giấy chứng nhận (số seri) gồm: 02 chữ cái tiếng Việt và 06 chữ số, được in màu đen; dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Hướng dẫn cách kiểm tra thông tin sổ hồng
Hướng dẫn cách kiểm tra thông tin sổ hồng

Trang 2 gồm mục “II”
Thông tin số tờ, số thửa, vị trí, diện tích, loại đất, thời gian sử dụng…
Thông tin nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú.
Ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận.
Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

Cách kiểm tra sổ hồng thật hay giả cực kỳ đơn giản? 1

Trang 3 gồm mục “III”
Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Hướng lô đất, tọa độ lô đất
Xem lô đất có bị quy hoạch, lộ giới
có thể có hoặc không phần Ghi chú: đường trước nhà, lộ giới, quy hoạch, sang nhượng và mục “IV”

Cách kiểm tra sổ hồng thật hay giả cực kỳ đơn giản? 2

Trang 4 theo của mục “IV.
Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận”
Nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận
Mã vạch.

Cách kiểm tra sổ hồng thật hay giả cực kỳ đơn giản? 3

Trang bổ sung Giấy chứng nhận in chữ màu đen gồm dòng chữ “Trang bổ sung Giấy chứng nhận”; số hiệu thửa đất; số phát hành Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận và mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” như trang 4 của Giấy chứng nhận.

Nội dung của Giấy chứng nhận quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) tự in, viết khi chuẩn bị hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Lưu ý mã

Điều 15 Thông tư 23/2014/TT TT-BTNMT quy định, mã vạch được in tại cuối trang 4 khi cấp Giấy chứng nhận.

Mã vạch được dùng để quản lý, tra cứu thông tin về Giấy chứng nhận và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận; nội dung mã vạch thể hiện dãy số nguyên dương, có cấu trúc dưới dạng MV = MX.MN.ST

Trong đó:

 • MX là mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất, được thể hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam; trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho khu đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã thì ghi theo mã của xã có phần diện tích lớn nhất.

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì ghi thêm mã của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định vào trước mã của xã, phường, thị trấn nơi có đất.

 • MN là mã của năm cấp Giấy chứng nhận, gồm hai chữ số sau cùng của năm ký cấp Giấy chứng nhận.
 • ST là số thứ tự lưu trữ của hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai tương ứng với Giấy chứng nhận được cấp lần đầu theo quy định về hồ sơ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp một hồ sơ đăng ký mà ghi vào một Giấy chứng nhận không hết, phải ghi vào nhiều Giấy chứng nhận để cấp theo quy định tại Điểm c Khoản 9 Điều 6 và Khoản 8 Điều 7 của Thông tư này thì các Giấy chứng nhận này được ghi chung một số thứ tự lưu trữ của hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai đó

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra tại cơ quan có thẩm quyền là Văn phòng đăng ký đất đai. Ở các cơ quan này, bạn sẽ kiểm tra được thông tin thửa đất chính xác; kiểm tra được mã vạch của sổ, dễ nhận biết được sổ thật hay sổ giả.

Cần phải lưu ý gì khi kiểm tra sổ hồng?

Ngoài kiểm tra mã vạch, khi bạn mua nhà đất cũng cần lưu ý những nội dung sau:

 • Thứ nhất, chủ sử dụng đất được ghi trên giấy chứng nhận có thể là cá nhân, hộ gia đình hoặc tổ chức sử dụng đất. Trong trường hợp đất thuộc quyền sử dụng của nhiều người thì có thể ghi tên từng chủ sử dụng. Chủ sử dụng đất là người có các quyền và nghĩa vụ liên quan đến thửa đất nên khi tham gia các giao dịch thì bắt buộc chủ sử dụng phải trực tiếp tham gia hoặc phải có ủy quyền hợp pháp cho người khác.
 • Thứ hai, các thông tin về thửa đất như vị trí, số thửa, số tờ bản đồ được ghi theo số hiệu của thửa đất trên bản đồ địa chính. Địa chỉ thửa đất sẽ phải bao gồm tên khu vực, số nhà, tên đường phố (nếu có), tên đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, nơi có thửa đất.

Những thông tin này sẽ hỗ trợ để chúng ta có thể tra cứu thêm các thông tin về thửa đất khác có trong hồ sơ địa chính.

 • Thứ ba, diện tích thửa đất được làm tròn đến một chữ số thập phân. Với thửa đất có nhà chung cư thì Giấy chứng nhận cấp cho chủ sở hữu căn hộ chung cư chỉ ghi diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung của các chủ căn hộ.
 • Thứ tư, về hình thức sử dụng đất có thể là đất sử dụng chung hoặc đất sử dụng riêng. Đất sử dụng chung là đất thuộc quyền sử dụng của nhiều người, nhiều hộ gia đình còn đất sử dụng riêng thì chỉ thuộc quyền sử dụng của một người. Điển hình như phần ngõ đi chung thuộc quyền sử dụng chung của nhiều hộ nên trên sổ đỏ phần này sẽ được ghi là “Sử dụng chung”.

Mục đích sử dụng đất được ghi thống nhất với sổ địa chính bằng tên gọi cụ thể với các loại đất thuộc các nhóm như đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (bao gồm đất ở nông thôn, đất ở đô thị và nhiều loại đất khác).

 • Thứ năm, thời hạn sử dụng đất. Đối với đất được Nhà nước giao, cho thuê thì sẽ được ghi thời hạn theo quyết định giao đất. Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì ghi thời hạn sử dụng được công nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp sử dụng đất có thời hạn thì ghi “Thời hạn sử dụng đất đến ngày …/…/… (ghi ngày tháng năm hết hạn sử dụng)”.

Trường hợp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”.

Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao mà diện tích đất ở được công nhận là một phần thửa đất thì ghi thời hạn sử dụng đất theo từng mục đích sử dụng đất “Đất ở: Lâu dài.

Đất… (ghi tên mục đích sử dụng theo hiện trạng thuộc nhóm đất nông nghiệp đối với phần diện tích vườn, ao không được công nhận là đất ở): sử dụng đến ngày …/…/… (ghi ngày tháng năm hết hạn sử dụng)”.

 • Thứ sáu, về nguồn gốc đất có thể là do Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền một lần, trả tiền hằng năm hoặc do Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất,…

Nguồn gốc của đất có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất đặc biệt là khi Nhà nước thu hồi đất. Đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm sẽ không được Nhà nước bồi thường về đất khi thu hồi đất.

Cách kiểm tra sổ hồng thật và giả cực đơn giản

Với các tài sản lớn như bất động sản, thì có nhiều kẻ gian muốn lừa đảo và chiếm đoạt, Dù bạn là người bán hay người mua cũng phải cảnh giác khi sang nhượng sổ đỏ, sổ hồng. Có các cách làm giả sau:

 • Làm giả từ phôi thật. Đối với loại này rất khó phát biện bằng cách thủ công. Chỉ có thể mang ra cơ quan địa chính, phòng công chứng để kiểm tra mã vạch, dấu…
 • Đánh tráo sổ thật (mượn sổ thật của chủ đánh tráo …). Cách  này thì chủ đất phải kiểm tra ngay khi nhận lại hoặc không được đưa bản chính. Để tránh các rủi ro về sau
 • Làm giả hoàn toàn (thông tin đất là đúng). Đây là cách phổ biến, các lô đất này thường bán rẻ không ngờ để đụ người mua. Nhưng đây cũng là cách dễ bị phát hiện nhất với 2 cách đơn giản sau:

Kiểm tra sổ hồng giả bằng kính lúp

Sổ hồng, sổ đỏ thật được in bằng phương pháp in offset nên màu sắc rất sắc nét, màu mực đồng màu trên cùng một chi tiết in. Còn giấy tờ giả mạo do in màu kỹ thuật số nên chi tiết in không sắc nét, trên cùng một chi tiết in có nhiều hạt mực có màu đậm nhạt khác nhau.

Cách kiểm tra sổ hồng thật hay giả
Cách kiểm tra sổ hồng thật hay giả

Dùng đèn pin hoặc nguồn sáng khác để kiểm tra sổ hồng giả

Chiếu xiên một góc 10-20 độ với mặt giấy tại vị trí có hình dấu ở góc dưới bên tay phải của mặt trước phần dấu nổi (ở góc dưới bên phải mặt trước sổ hồng) có mã số hiệu được đóng hoặc in vào chính giữ dấu nổi, được tạo ra bằng phương pháp in Typo. Nếu sổ hồng là giả, mã số hiệu được tạo ra bằng phương pháp in màu kỹ thuật số nên mã số hiệu thường bị đóng lệch so với hình dấu nổi.

Cách kiểm tra sổ hồng thật hay giả 2
Cách kiểm tra sổ hồng thật hay giả 2

Ngoài ra còn phải kiểm tra:

 • Mẫu giấy, mã hồ sơ, chữ ký, con dấu , loại sổ mới/cũ..
 • Đi kiểm tra thực tế ( VP công chứng, VP đăng ký, UBND, Văn Phòng TNMT….)
 • Kiểm tra lịch sử thông tin giao dịch .

Kiểm tra các vị trí có thể bị tẩy xóa cơ học

 • Số tờ, số thửa, mã vạch.
 • Số vào sổ quyết định
 • Loại đất
 • Thời hạn
 • Hình thức sử dụng
 • Diện tích (bằng số, bằng chữ).

Đối với các sổ có trang bổ sung cần kiểm tra phương pháp in của phôi trang bổ sung (in offset), dấu giáp lai của trang phụ lục với sổ (kiểm tra phương pháp đóng dấu), các vị trí của trang bổ sung có bị tẩy xóa hay không (chuyển quyền sử dụng đất, diện tích…) Nếu sổ đã thế chấp nhiều lần cần kiểm tra kỹ dấu, chữ ký của Văn phòng đăng ký nhà đất hoặc phòng tài nguyên và môi trường.

Trước tình trạng sổ đỏ, sổ hồng giả xuất hiện nhiều như hiện nay, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi thực hiện mua bán nhà đất nên nộp hồ sơ mua bán tại các cơ quan có thẩm quyền để xác minh hiện trạng nhà đất, tính chính xác của giấy chứng nhận trước khi giao tiền, hạn chế rủi ro khi giao dịch. Có thể đến các Sở và Phòng tài nguyên môi trường của các Quận, Huyện để kiểm tra một cách chính xác nhất từ cơ quan có thẩm quyền.

Khi cầm sổ đỏ, sổ hồng trên tay chỉ cần kiểm tra các yếu tố trên là chúng ta có thể nắm rõ thông tin tài sản. Tránh được những rủi ro xảy ra khi tiến hành đặt cọc mua bán nhà đất.

Anh chị đang gặp khó khăn trong việc tìm hiểu các vấn đề pháp lý trong mua bán nhà đất. Liên hệ Chungcuhanoivip.net để được hỗ trợ: Hotline:  0901 312 999    

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *